EU myönsi suomalaisyrityksille 6,1 miljoonaa euroa sähkön ja vedyn jakeluasemien rakentamiseen

15.4.2024

Suomalaisille yrityksille on myönnetty EU:n rahoitusta 1,9 miljoonaa euroa sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen Baltiaan sekä 4,2 miljoonaa euroa raskaan liikenteen vetyasemien rakentamiseen Suomeen. Rahoitusta myönnettiin Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) liikenneohjelmasta.

EU rahoittaa muun muassa sähkön ja kaasun jakeluinfrastruktuurin rakentamista ja edistää liikenteen hiilestä irtautumista Euroopan laajuisella TEN-T-verkolla. TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet ja meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin (Alternative Fuels Infrastructure Facility, AFIF) viidennellä hakukierroksella Euroopan komissio jakoi yhteensä 424,6 miljoonaa euroa. CEF-liikenneohjelman komitea päätti tukien myöntämisestä 9.4.2024.

Neste Oyj ja Neste Markkinointi Oy saivat EU:n rahoitusta sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen Baltiaan yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa julkisen suurteholatauksen runkoverkko 19 huoltoasemalle. Latauspisteistä kaksi tehdään Viroon, yhdeksän Latviaan ja kahdeksan Liettuaan. Suomalainen emoyhtiö vastaa hankkeen koordinoimisesta ja paikalliset tytäryhtiöt muun muassa infrastruktuurin rakentamisesta.

Vireon Hydrogen Oy sai rahoitusta raskaan liikenteen vihreän vedyn tankkausasemien rakentamiseen Suomeen ja Tanskaan yhteensä 9,2 miljoonaa euroa, josta Suomeen tulevan rahoituksen osuus on 4,2 miljoonaa euroa. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa ja ottaa käyttöön Pohjois-Suomesta Ruotsin ja Tanskan kautta Manner-Eurooppaan ulottuva vihreän vedyn tankkausasemaverkosto. Hankkeeseen sisältyy seitsemän julkisesti avointa vetytankkausasemaa, joissa voi tankata sekä henkilöautoja että raskaan liikenteen ajoneuvoja. Suomeen rakennetaan neljä asemaa Tornioon, Liminkaan, Jyväskylään ja Helsinki-Vantaan lentokentälle. Hankkeessa on myös osuus, joka tehdään Tanskaan.