Euroopan tutkimus- ja koulutusyhteisö valmistautuu osallistumaan merikaapelihankkeeseen

2.12.2022

Uusi, kolme maanosaa yhdistävä, Far North Fiber (FNF) -merikaapelijärjestelmä avaa erittäin turvallisen ja nopean yhteyden myös tutkimus- ja koulutusyhteisölle. Täysin uutta suurikapasiteettista reittiä kehittää parhaillaan kansainvälinen kehitysyhtiö Far North Fiber, Inc., jossa myös suomalainen Cinia on mukana.

FNF-merikaapelijärjestelmä yhdistää Pohjoismaat ja Japanin pohjoisen arktisen alueen kautta, ja suunniteltuja rantautumispaikkoja järjestelmällä on esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Irlannissa. Pohjoismaiden rantautumisasemat sijaitsevat Pohjois-Norjassa ja Suomessa.

Far North Fiber -hankkeen toteuttavat yhdessä suomalainen Cinia Oy, Far North Digital Yhdysvalloista ja ARTERIA Networks Corporation Japanista. Lähes 17 000 kilometrin pituisen kaapelijärjestelmän arvioidaan olevan käyttövalmis vuoden 2026 loppuun mennessä.

Pohjoismaiden kansallisten tutkimusverkkojen yhteistyöorganisaatio NORDUnet on allekirjoittanut Far North Fiberin kanssa aiesopimuksen, jossa se ilmaisee kiinnostuksensa oman kuituparin hankkimiseen FNF:n merikaapelijärjestelmästä Norjan/Suomen ja Japanin välillä. Kaapelille voidaan rakentaa myös muita rantautumispisteitä, jos tutkimusverkon organisaatiot ovat asiasta kiinnostuneita.

FNF-kaapelijärjestelmän kautta toteutettava yhteys tulee olemaan yksi historian ensimmäisistä mannertenvälisistä kuitupareista, jotka ovat tutkimus- ja koulutusyhteisöjen omistuksessa ja hallinnassa. Omistajuus edistää myös yhteyksien turvaamista aikana, jolloin kyky siirtää suuria tietokokonaisuuksia ja suorittaa etäopetusta ja konferensseja on ehdottoman välttämätöntä. Koko Euroopan tutkimus- ja koulutusyhteisön käyttäjät saavat lisähyötyjä kustannusten alenemisen, laajempien kaistanleveyksien, pienempien viiveiden ja paremman häiriönsietokyvyn muodossa.