Euroopan yhteiset linjaukset lisäävät 5G-verkkojen turvallisuutta

30.1.2020

Euroopan unionissa on valmisteltu yhteiset linjaukset 5G-verkkojen turvallisuudesta. Niin kutsutulla 5G-verkkojen turvallisuuden työkalupakilla on tarkoitus varmistaa verkkojen korkea turvallisuustaso kaikkialla EU:ssa.

Linjauksilla pyritään myös yhtenäiseen lähestymistapaan 5G-verkkojen turvallisuuteen liittyen kaikissa jäsenvaltioissa.

EU:n jäsenmaat ovat valmistelleet linjaukset Euroopan komission ja Euroopan kyberturvallisuusviraston tuella. Suomessa linjausten valmistelua on tehty laajassa viranomaisyhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.

Työkalupakki tarjoaa keinoja vastata niihin huoliin, joita nostettiin esille EU:n lokakuun alussa 2019 julkaistussa 5G-verkkojen turvallisuutta koskevassa riskiarvioinnissa. Työkalupakin suositukset on suunnattu ensisijaisesti jäsenvaltioille, teleyrityksille ja laitevalmistajille.

Verkkojen käyttäjille suositukset näkyvät turvallisempina verkkoina ja parempina palveluina.

Seuraavaksi jäsenmaissa käydään läpi työkalupakin sisältöä ja arvioidaan sitä, tarvitaanko suositusten perusteella muutoksia esimerkiksi kansalliseen lainsäädäntöön. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tukee verkko-operaattoreita ja laitevalmistajia työkalupakin hyödyntämisessä.