Finavia on tehnyt ympäristötyötä vuosikymmenet – nyt tavoitteena on nollata hiilipäästöt

27.9.2022

Finavia on jo pitkään vähentänyt lentoasemiensa toiminnan ympäristövaikutuksia. Lentomelun torjunnassa ja vesiensuojelussa on otettu suuria edistysaskeleita, ja seuraava tavoite on saavuttaa nettonollapäästöt.

Ennen 2000-lukua Finavian ympäristötyössä on kiinnitetty erityisesti huomiota lentoliikenteen paikallisvaikutuksiin, jotka koskettavat etenkin lentoasemien läheisyydessä asuvia.

- Olemme tehneet töitä lentokonemelun vähentämiseksi yli 20 vuotta. Esimerkiksi lentokoneiden reitit suunnitellaan niin, että lentokoneiden melun vaikutuspiirissä on mahdollisimman vähän asutusta, sanoo Finavian kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen.

Finavia on tehnyt myös investointeja vesiensuojeluun lentoasemillaan. Esimerkiksi Helsinki-Vantaalla on investoitu yli 40 miljoonaa euroa lentokoneiden etäjäänpoistoalueisiin, joiden avulla estetään jäänpoistoaineiden päätymistä luontoon.

- Talvisin lentokoneet käsitellään jäätymistä estävillä ja jäätä poistavilla aineilla sitä varten varatulla alueella, jotta käsittelyssä käytettävät aineet kuten propyleeniglykoli voidaan helposti kerätä talteen ja käsitellä asianmukaisesti, sanoo Viinikainen.

Vesistöjä suojelevat myös Finavian Helsinki-Vantaalle rakentamat biosuodatusalue ja pengeraltaat sekä pian valmistuva maanalainen kosteikko.

Vuonna 2008 Finavia laati ilmasto- ja energiaohjelmansa, jonka myötä laskettiin lentoasemien hiilijalanjälkeä. Hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääasiassa terminaalien valaistuksesta, lämmityksestä ja jäähdytyksestä sekä ajoneuvojen energiankulutuksesta.

Helsinki-Vantaa saavutti hiilineutraaliuden vuonna 2017, ja viimeisetkin Finavian lentoasemat seurasivat perässä keväällä 2019. Tämä tarkoittaa, että Finavia on minimoinut omat hiilidioksidipäästönsä vähentämällä energiankulutustaan ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Sen jälkeen se on kompensoinut jäljelle jäävät päästöt, joita sen oma toiminta edelleen aiheuttaa.

Seuraavaksi Finavia tavoittelee nettonollapäästöjä. Silloin lentoasemien omat hiilipäästöt olisivat nollassa ilman kompensointia. Finavian suunnitelman mukaan tavoite voidaan saavuttaa jo lähivuosina.

Nykyisen ympäristötyönsä kehittämisen lisäksi Finavia on jatkossa yhä enemmän kiinni tulevaisuuden lentotekniikan murroksessa. Sähkö- ja vetykäyttöiset lentokoneet sekä uusiutuvat lentopolttonesteet yleistyvät tulevaisuudessa. Tämä vaatii muutoksia myös lentoasemilta.

- Lentokonetekniikan murros vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä. Seuraamme tiivisti kehitystä, jotta olemme etunenässä valmiita tarjoamaan latauspaikkoja ja tankkausasemia, Viinikainen kertoo.