Fintraffic uudistaa rautateiden Pohjois-Suomen kauko-ohjauksen

8.10.2021

Fintraffic investoi uuteen rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmään Pohjois-Suomessa. Uusi moderni järjestelmä mahdollistaa paikkariippumattoman ja dynaamisen ohjaustyön sekä automaation laajemman käytön. Tämä näkyy matkustajille muun muassa entistä parempana palvelutasona, turvallisuuden parantumisena ja häiriöherkkyyden vähentymisenä. Siemens Mobility Oy on voittanut kilpailutuksen uuden kauko-ohjausjärjestelmän toteutuksesta.

Toteutusprojektin tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja asentaa Pohjois-Suomen ohjausalueelle moderni kauko-ohjausjärjestelmä. Kokonaisuuteen sisältyvät kaikki uuden kauko-ohjausjärjestelmän suunnitteluun, valmistukseen ja käyttöönottoon liittyvät työt sekä tarvittavien rajapintojen toteuttaminen muun muassa asetinlaitteisiin. Projektissa huomioidaan myös junien kulunvalvonnan uudistavan Digirata-hankkeen tavoitteet.

Toteutuksessa hyödynnetään Suomessa ensimmäistä kertaa uutta eurooppalaista rajapintastandardia, joka on määritelty EULYNX-hankkeessa. EULYNX standardien avulla harmonisoidaan raideliikennejärjestelmien yhteensopivuutta koko Euroopassa ja varmistetaan sujuva tiedonsiirto myös tulevaisuudessa järjestelmän osien välillä. Toteutuksessa käytettävän rajapintastandardin avulla yhdistetään Väyläviraston radan varrella olevia asetinlaitteita Fintrafficin kauko-ohjausjärjestelmään.

Projektin alustava toteutusaikataulu on vuosina 2021–2025. Uusi kauko-ohjausjärjestelmä tulee käyttöön Fintrafficin Oulussa sijaitsevaan rautatieliikenteen ohjauskeskukseen sekä osaan Tampereella sijaitsevaan ohjauskeskuksen työpisteistä.

Fintraffic vastaa toteutuksesta yhteistyössä Siemens Mobility Oy:n kanssa, ja Väylävirasto vastaa järjestelmän liittämisestä ratainfrastruktuuriin.