Fortum ja MIT yhteistyössä

15.10.2020

Fortum ja MIT (Massachusetts Institute of Technology) ovat aloittaneet kolmivuotisen yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on luoda avoimeen lähdekoodiin perustuva työkalu pienreaktoreiden (SMR) kehittämiseen tähtäävien projektien teknis-taloudelliseen mallinnukseen. Hankkeen on tarkoitus parantaa ymmärrystä pienreaktoriprojekteista ja pienreaktoreiden ominaisuuksista mallinnustyön ja tulosten herkkyysanalyysin avulla.

Nykyiset pienreaktorityypit sisältävät monia uusia ja mielenkiintoisia innovaatioita liittyen esimerkiksi rakennus- ja valmistustekniikoihin sekä laitosten sijoitteluun. Näiden uusien ominaisuuksien nykyistä parempi ymmärtäminen ja sen määrittäminen, mihin niistä kannattaa ensi sijassa keskittyä, on kriittistä näiden projektien toteutettavuuden ja onnistumisen varmistamiseksi.

- Pienreaktoreiden yhteydessä on mahdollista vähentää kustannusarvion ylityksen riskiä hyödyntämällä niiden pientä kokoa ja suhteellisen yksinkertaista rakennetta. Riskien vähentäminen ei kuitenkaan yksin riitä. Reaktoreiden täytyy olla kustannuksiltaan kilpailukykyisiä, jotta ne voivat vastata markkinoiden vaatimuksiin. Tavoitteemme on päästä tutkimaan tätä riskien ja kustannusten suhdetta monitieteisessä tiimissämme, sanoo MIT:n päätutkija Koroush Shirvan. MIT:ssä hanke toteutetaan ydinenergian ja tekniikan sekä rakennus- ja ympäristötekniikan laitosten tutkijoiden yhteistyönä.