Fortum myy kaukolämpöliiketoimintansa Järvenpäässä

29.7.2020

Fortum on sopinut Järvenpään ja Tuusulan alueiden kaukolämpöliiketoimintansa myynnistä Vantaan Energiasta, Infranodesta ja Kevasta koostuvalle konsortiolle. Kaupan velaton kokonaisarvo on noin 375 miljoonaa euroa

Kauppa on jatkoa Fortumin toteuttamalle strategialle, jonka mukaisesti Fortum arvioi liiketoimintojaan säännöllisesti ja pyrkii luomaan lisäarvoa optimoimalla tuotantorakennettaan. Kesäkuussa 2019 Fortum tiedotti harkitsevansa Joensuussa ja Virossa sijaitsevien kaukolämpöliiketoimintojensa strategisia vaihtoehtoja. Tämä johti Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myyntiin tammikuun 2020 alussa. Helmikuussa 2020 Fortum tiedotti arvioivansa Järvenpäässä, Puolassa ja Baltian maissa sijaitsevien kaukolämpöliiketoimintojensa strategisia vaihtoehtoja. Kesäkuussa 2020 Fortum sopi kasvattavansa Tarton alueen kaukolämpöliiketoiminnan omistuksensa 100 prosenttiin mahdollisten tulevaisuuden järjestelyjen joustavoittamiseksi. Puolan ja Baltian maiden kaukolämpöliiketoimintojen strategiset vaihtoehdot ovat edelleen harkinnassa ja etenevät suunnitelmien mukaisesti.

- Järvenpää-Tuusula-alueen kaukolämpöliiketoiminnan myynti on menestyksekkään Joensuu-myynnin jälkeen toinen tuotantorakeenteemme optimointiin tähtäävä liiketoimi. Olemme tyytyväisiä, että ostaja on konsortio joka on paikallinen toimija, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet kehittää alueen kaukolämpöliiketoimintaa. Suomessa jatkamme hiilineutraalisuusprojektia, joka tähtää kivihiilen käytöstä poistamiseen Espoossa vuoden 2025 aikana, sanoo Fortumin City Solutions -divisioonan johtaja Per Langer.

Vuonna 2019 Järvenpään laitos tuotti noin 330 gigawattituntia (GWh) lämpöä ja noin 90 GWh sähköä. Toiminnot työllistävät tällä hetkellä kolme Fortumin työntekijää, jotka siirtyvät liiketoiminnan mukana vanhoina työntekijöinä. Käyttö- ja kunnossapitopalvelut on ulkoistettu.