Fortum otti käyttöön Montan kalojen ylisiirtolaitteen

25.8.2023

Montan kalojen ylisiirtolaite on otettu käyttöön. Käyttöönoton ajankohta on riippuvainen Merikosken kalatiestä nousevien lohien ja taimenten määrästä sekä veden lämpötilasta. Tänä vuonna laitteen käyttöönottoa viivästytti alkukesän vähäiset taimenten nousumäärät ja elokuun helteiden takia ylin 20 asteeseen noussut Oulujoen veden lämpötila.

Montan kalojen ylisiirtolaitteen toiminnan kehittäminen on yksi toimenpide Oulujoen vesistöalueen vesistövisio -hankkeessa

Montan kalojen ylisiirtolaitteen toiminnan kehittäminen on tunnistettu yhdeksi toimenpiteeksi myös huhtikuussa valmistuneessa Oulujoen vesistöalueen vesistövisio -hankkeessa. Kalojen ylisiirtolaitteen kehittämistä jatkettiin viime vuonna asentamalla kaikkiin neljään nostoaltaaseen kiinteät nosturit. Niiden avulla pystytään lyhentämään viivettä, jonka kalat viettävät keräilyaltaassa ennen kuin kalat siirretään säilytysaltaaseen tai siirretään lisääntymisalueilleen. Samalla lyhennetään myös aikaa, jolloin kalat voivat karata laitteesta. 

Viime vuonna ylisiirtolaitteella saatiin paras pyyntitulos laitteen käyttöhistorian aikana. Ylisiirtolaitteella saatiin kiinni 86 merilohta ja 41 taimenta. Ylisiirtoja tehtiin kaksi, joissa ylisiirrettiin Utosjokeen yhteensä neljä lohinaarasta ja 9 koirasta sekä kuusi meritaimennaarasta ja kahdeksan koirasta. Lisäksi kaloja luovutettiin Luonnonvarakeskukselle Oulujoen lohen emokalaston täydennykseen ja osa kaloista toimitettiin Ruokavirastolle tautitarkkailuun.

Montan ylisiirtolaitteen tavoitteena on käynnistää vaelluskalojen osittainen luonnonlisääntyminen Oulujoen pääuomassa. Kalojen ylisiirtolaitteen käyttö toteutetaan yhteistyössä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Se on yksi OUMO-hankkeista eli Oulunjoen moninaiskäytön puitesopimukseen perustuvista vapaaehtoisista toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan Oulujoen voimakkaasti säännöstellyn vesistön tilaa ja lisäämään sen virkistyskäyttömahdollisuuksia.