Gasgrid Finlandin vetyhankkeet EU:n yhteisen edun hankkeiden listalle

Gasgrid Finlandin vetyhankkeet EU:n yhteisen edun hankkeiden listalle

1.12.2023

Gasgrid Finlandin yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa edistämät kansainväliset vetyinfrastruktuurin kehityshankkeet Nordic Hydrogen Route, Nordic-Baltic Hydrogen Corridor ja Baltic Sea Hydrogen Collector on nimetty EU:n komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden listalle (Project of Common Interest, PCI). Listalla mukanaolo tarkoittaa sitä, että EU näkee, että nämä kolme Itämeren alueen vetyhanketta ovat keskeisiä Euroopan energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Gasgrid edistää Itämeren alueen vetyhankkeita sekä kansainvälisen infrastruktuuriyhteistyön kehittymistä yhdessä kahdeksan muun alueella toimivan kaasunsiirtojärjestelmän operaattorin sekä kahden teollisuusyrityksen kanssa. Lisäksi Gasgrid on saanut mandaatin Suomen valtiolta kansallisen vedyn siirtoverkon rakentamiseen ja vetytalouden kehittämiseen Suomessa.

PCI-status mahdollistaa mm. EU-rahoituksen hakemisen hankkeille ja nopeutetut luvitusprosessit. Status voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat keskeisiä EU:n energiajärjestelmien sisämarkkinoille ja energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle: edullinen, toimitusvarma ja kestävästi tuotettu energia sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Pariisin sopimuksen mukaisesti. Hankkeilla on oltava merkittävä vaikutus energiamarkkinoihin ja markkinoiden integraatioon vähintään kahdessa EU-maassa, lisättävä kilpailua energiamarkkinoilla ja parannettava EU:n energiavarmuutta mm. integroimalla uusiutuvan energian lähteitä.

Komission julkaisema PCI-lista toimitetaan seuraavaksi Euroopan Parlamentin ja Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi.  Jos nyt julkaistu PCI-listaus hyväksytään, ja hankkeet saavat PCI-statuksen, niille on mahdollista hakea EU-rahoitusta. 

Hankkeiden seuraavia suunnitteluvaiheita ja reitityssuunnitelmia tullaan tarkentamaan PCI-listan sisällön mukaan. Gasgrid Finland on mukana kolmessa vetyinfrastruktuurin kehityshankkeessa, joille on nyt haettu PCI-statusta. Nordic-Baltic Hydrogen Corridor-hankkeessa tarkastellaan Suomesta Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kautta Saksaan rakennettavaa vetyinfrastruktuuria. Nordic Hydrogen Route-hankkeessa selvitetään Suomen ja Ruotsin välistä vetyinfrastruktuuria Perämeren rannikolle. Baltic Sea Hydrogen Collector-hankkeessa selvitetään merenalaista vetyinfrastruktuuria, jolla yhdistetään Suomi ja Ruotsi Keski-Eurooppaan. Hankkeiden seuraavia suunnitteluvaiheita ja reitityssuunnitelmia tullaan tarkentamaan, kun Euroopan Parlamentin ja Eurooppa-neuvoston PCI-listan käsittely on valmistunut.