Gasgridin kelluva LNG-terminaali käyttövalmis kaasutoimituksille

Gasgridin kelluva LNG-terminaali käyttövalmis kaasutoimituksille

17.1.2023

Inkoon satamassa kelluva LNG-terminaali on saatu Gasgrid Finlandin ammattilaisten johdolla täysin käyttövalmiiksi, ja kaasun toimitukset voidaan käynnistää. Gasgridin toteuttamalla kelluvalla LNG-terminaalilaivahankkeella varmistetaan kaasun saanti teollisuudelle, energiantuotannolle ja kotitalouksille sekä turvataan Suomen huoltovarmuutta ja kaasun toimitusten jatkuvuutta pitkälle tulevaisuuteen. LNG-terminaalilaiva Exemplar saapui Inkooseen 28.12., ja nyt se on integroitu onnistuneesti Gasgridin kaasunsiirtoverkkoon.

291 m pituinen kelluva terminaali sisältää täyteen lastattuna noin 68 000 tonnia nesteytettyä maakaasua. Määrä tarkoittaa noin 1 050 GWh energiaa. Nesteytetty maakaasu hyörystetään laivassa uudelleen kaasuksi, jonka jälkeen kaasu siirretään lastausvarren ja 2,2 km yhdysputken kautta Gasgridin kaasuverkon kautta loppuasiakkaiden käyttöön. Laivan 40 TWh:n vuotuinen höyrystyskapasiteetti ylittää kirkkaasti Suomen vuotuisen maakaasun käyttötarpeen. LNG-terminaali mahdollistaa myös Balticconnector-yhdysputken kautta kaasutoimituksia Baltian maihin ja jopa Puolaan.      

LNG-terminaaliin toimitetaan nesteytettyä maakaasua kansainvälisiltä markkinoilta. Terminaalissa ei käytetä venäläistä maakaasua, ja LNG-terminaalin avulla Suomi pääsee pysyvästi eroon venäläisen kaasun riippuvuudesta. Kelluvan LNG-terminaalia operoinnista vastaa Gasgridin tytäryhtiö Gasgrid Floating LNG Terminal Finland. 

Gasgrid tiedusteli syksyllä 2022 eri toimijoiden kiinnostusta varata osuuksia terminaalin käyttöönottoa varten hankittavasta n. 1TWh LNG-erästä. Käyttöönottoa ja testausta varten hankittua LNG-erää on käytetty terminaalialuksen jäähdytykseen ja terminaalin tekniseen testaukseen osana Inkoon kelluvan terminaalin käyttöönottoprosessia. 25.1.2023 asti jatkuvassa käyttöönottojaksossa kaasua toimitetaan tästä erästä varauksen tehneille Shippereille, sekä Suomen huoltovarmuustarpeisiin.