Gasum ja Loiste energiamarkkinapalveluiden yhteistyösopimukseen

30.5.2022

Gasum on solminut Loiste Energian kanssa laajan kumppanuussopimuksen energianhallintapalveluista huhtikuun 2022 alusta alkaen. Ulkoistamalla energiamarkkinoiden prosessinsa järjestelmineen Gasumille Loiste Energia tavoittelee parempaa tuottoa sähkömarkkinoilta ja voi jatkossa keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Gasumin ja Loisteen kumppanuussopimus kattaa energianhallinnan palvelut laajasti, kuten sähkön tuotannon myynnin, sähkömarkkinoiden salkunhallinta- ja meklarointipalvelut, sisältäen markkina-analyysit ja -ennusteet sekä tasehallinnan ja 24/7-valvomopalvelut. Lisäksi Gasum vastaa Loisteen CHP-voimalaitoksen sekä vesivoimalaitosten tuotannon jatkuvasta suunnittelusta ja optimoinnista. Palveluiden tuotanto hoidetaan käyttäen Gasumin omia järjestelmiä ja tuotantolaitoksia ohjataan automaattisesti Gasumin tekemien suunnitelmien mukaan.    

- Gasumilla on sähkömarkkinoilla toimimisesta pitkä kokemus, jota pääsemme nyt myös hyödyntämään. Oli hienoa löytää luotettava kumppani, joka pystyy tarjoamaan kattavat energiamarkkinapalvelut Loisteelle. Gasum suunnittelee tuotantomme optimaalisesti, vie sen markkinoille ja etsii tuotannollemme parhaan markkinapaikan, oli se SPOT-, ELBAS-, säätösähkö- tai reservimarkkinat sekä finanssipuolella sisältäen sähkön hintasuojaukset, päästökauppa ja alkuperäoikeudet. Gasumilla on hyvä osaaminen, jonka turvin voimme tehdä luottavaisesti kauppaa, sanoo Loiste Energian tuotannon suunnittelupäällikkö Timo Haarala.