Gasum ja Umicore solmivat kymmenvuotisen sähkönostosopimuksen tuulivoimasta

20.9.2022

Gasum on allekirjoittanut pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen tuulisähkön toimittamisesta Umicorelle. Vuonna 2025 alkava kymmenvuotinen sopimus kattaa 45 GWh vuodessa, ja sen toimittama sähkö tullaan käyttämään Umicoren toimipisteessä Kokkolassa.

Yli 200-vuotias belgialainen Umicore on puhtaan liikkumisen materiaalien ja kierrätyksen globaali edelläkävijä. Yhtiön Kokkolan-tehdas tuottaa sähköautojen uudelleenladattavissa akuissa käytettävää katodiaktiivimateriaalin esiastetta ja jalostaa akuissa käytettävää kobolttia.

Umicoren tavoitteena on saada yhtiön omasta toiminnasta aiheutuvat scope 1-nettokasvihuonekaasupäästöt sekä sen ostoenergian epäsuorat scope 2 nettopäästöt nollaan vuoteen 2035 mennessä.

Nyt solmittu sähkönostosopimus tukee sekä Gasumin että Umicoren tavoitetta rakentaa omalla alallaan parempaa ja puhtaampaa tulevaisuutta. Sopimus on myös jatkoa yhtiöiden jo aiemmin alkaneelle yhteistyölle, jossa Umicore hankkii salkunhallintapalveluja Gasumin energiamarkkinapalveluilta.

Tuulivoimapuistoa rakennetaan parhaillaan ja se otetaan käyttöön vuoden 2023 lopulla tai vuoden 2024 alussa. Gasum on jo nykyisin merkittävä tuulivoimatoimija, ja nyt solmittu sopimus kasvattaa sen markkinaosuutta entisestään. Gasumin energiavalikoimaan kuuluu tuulivoiman lisäksi myös vesivoima, aurinkovoima ja bioenergia. Yhtiö tarjoaa myös bio- ja maakaasua teollisuuteen, merenkulkuun ja liikenteelle.

Lisäksi Gasumin energiamarkkinapalveluvalikoima kattaa muun muassa sähkömarkkinoiden salkunhallinta- ja markkinaraportointipalvelut, sähkön alkuperätakuut, päästöoikeuskaupan asiantuntijapalvelut ja 24/7-valvomopalvelut sähkön taseen riskinhallintaan.