Gasumilta uusiutuvaa biokaasua Osloon

14.6.2022

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on toimittanut Fortum Oslo Varme yhtiölle nesteytettyä biokaasua (LBG), jolla tuotetaan kaukolämpöä Oslon kaupungille. Biokaasu on monikäyttöinen ja luotettava vähäpäästöinen energialähde kaukolämmön tuotantoon sekä turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto myös muuhun teollisuuskäyttöön.

Vuonna 2021 vain 1,5 prosenttia Oslon kaukolämmöstä tuotettiin fossiilisella polttoaineella (nesteytetyllä maakaasulla, LNG). Gasumin toimittama nesteytetty biokaasu korvaa osan vielä käytössä olevasta LNG:stä ja edistää Fortum Oslo Varmen tavoitetta päästä fossiilittomuuteen normaalituotannossa.

Uusiutuva biokaasu on tuotettu selluloosasta ja Biokraftin Trondheimin pohjoispuolella Skognissa sijaitsevalta kalankasvatuslaitokselta saatavasta biojätteestä.  

Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde vaativaan teollisuuskäyttöön

Gasum auttaa asiakkaitaan löytämään uusiutuvia vähäpäästöisiä energiavaihtoehtoja, jotka vauhdittavat vihreää siirtymää ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Biokaasu on useissa tapauksissa nopeimmin saatavilla oleva, luotettavin ja kustannustehokkain uusiutuva energiavaihtoehto, jolla voidaan korvata kivihiilen ja öljyn kaltaisten fossiilisten polttoaineiden käyttö. Biokaasu on täysin uusiutuvaa energiaa ja linjassa YK:n ilmastopaneelin fossiilittomien polttoaineiden osuuden lisäämistä koskevien kannanottojen kanssa.

Gasumin tavoitteena on kasvattaa hiilidioksidipäästövähenemää vuonna 2021 saavutetusta 345 000 tonnista jopa miljoonaan tonniin vuonna 2025 tuomalla markkinoille 4 TWh biokaasua. Siirtyminen maakaasusta biokaasuun ei vaadi asiakkailta uusia investointeja, koska tuotteet vastaavat toisiaan niin fysikaalisilta ominaisuuksiltaan kuin energiasisällöltäänkin.

Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun ja maakaasun tarjoaja teollisuuden, merenkulun ja tieliikenteen käyttöön.