Gasumin tavoitteena tuoda markkinoille vuodessa 7 TWh uusiutuvaa kaasua

Gasumin tavoitteena tuoda markkinoille vuodessa 7 TWh uusiutuvaa kaasua

17.4.2023

Vuonna 2022 Gasum toimitti asiakkailleen 1,7 TWh biokaasua, joka vastaa 444 000 tonnin CO2-päästövähenemää. Gasum on asettanut uudet kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisuuden ollessa kiinteä osa yhtiön uutta strategiaa.

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum julkaisi viime vuonna uuden strategian seuraavaksi viideksi vuodeksi. Käytännössä Gasumin tavoitteena on siirtää liiketoiminnan painopistettä vahvemmin uusiutuvan kaasun ja sähkön suuntaan.

Osana muutosta Gasum on asettanut uudeksi kunnianhimoiseksi tavoitteekseen tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Tämä tarkoittaa merkittäviä investointeja Gasumin oman biokaasun tuotannon kasvattamiseen sekä uusiutuvan kaasun hankinnan lisäämistä luotetuilta kumppaneilta.

Gasum tuottaa biokaasua tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa 17 laitoksessa erilaisista jätevirroista, kuten lietteestä, lannasta ja biojätteestä. Biokaasua käyttämällä hiilidioksidipäästöjen vähennys verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön on keskimäärin jopa 90 prosenttia. Käyttämällä lantaa biokaasun tuotannossa vaikutus voi olla jopa hiilinegatiivinen, eli päästövähenemä on tällöin yli 100 prosenttia.

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tuotetaan vuosittain tällä hetkellä yhteensä noin neljä TWh biokaasua. Pohjoismaiden suurin biokaasuntuottaja Tanska tuottaa noin kahdeksan TWh biokaasua vuodessa.

Yksin Gasumin tarjonnan lisäys seitsemään TWh:iin pohjoismaisella tasolla tarkoittaakin merkittävää saatavuuden kasvua. Seitsemää TWh vastaavan energiamäärän käyttö uusiutuvana kaasuna fossiilisten polttoaineiden sijaan tarkoittaisi myös 1,8 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen kumulatiivista vuosittaista vähennystä.

Vuonna 2022 Gasum toimitti asiakkailleen 1,7 TWh biokaasua, mikä merkitsee 444 000 tonnin CO2-päästövähenemää. Edessä on siis jonkin verran matkaa seitsemän TWh uusiutuvan kaasun vuosittaiseen määrään ja 1,8 miljoonan tonnin päästövähenemään, mutta Gasum Groupin toimitusjohtaja Mika Wiljanenuskoo, että tavoite on saavutettavissa.

- Olemme esimerkiksi juuri aloittaneet rakennustyöt ensimmäisellä viidestä suuresta biokaasulaitoksesta, joita suunnittelemme Ruotsiin. Vuosina 2023–2024 rakennettava Götenen laitos tuottaa biokaasua 120 GWh vuodessa. Kun sen kertoo viidellä, niin ollaan aika pitkällä tavoitteen saavuttamiseksi. Mutta meillä on myös muutamia muita suunnitelmia taskussamme.

Uuden strategian mukaisesti Gasum panostaa myös osaamiseensa vihreän sähkön markkinoilla, jotta voi tarjota asiakkailleen yhä täydempiä energian sekä päästöjen hallintapalveluita. Vuonna 2022 Gasum kauppasi 7,3 TWh:n edestä tuuli-, vesi-, aurinkovoimalla tai bioenergialla tuotetun uusiutuvan sähkön alkuperätakuita, mikä on lähes 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Gasumin vastuullisraportti (englanniksi) tästä.

Gasumin Turun kaasulaitos.