Helen jatkaa investointeja tuulivoimaan

2.8.2022

Helen jatkaa investointejaan uusiutuvaan energiaan hankkimalla yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Juurakon ja Karahkan tuulipuistot Pohjois-Pohjanmaalta kansainväliseltä VSB-konsernilta. Investointi tukee vuodelle 2030 asetetun hiilineutraalisuustavoitteemme saavuttamista ja nopeutettua siirtymäämme hiilineutraaliin energiatuotantoon ja hajautettuun energiajärjestelmään. Samalla halumme vastata sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin ja lisätä energiaomavaraisuuttamme sekä kotimaisen päästöttömän energian tuotantoa. 

Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoella (Juurakko 40 MW) ja Oulaisissa (Karahka noin 150 MW) sijaitseviin tuulipuistoihin tulee yhteensä 32 turbiinia. Juurakon tuulipuistoa rakennetaan parhaillaan ja turbiinitkin saapuivat sinne kesäkuussa. Tuulipuiston on määrä valmistua vuoden 2022 kuluessa. Karahkan rakennustyöt alkavat syksyllä 2022 ja puiston on tarkoitus valmistua vuoden 2024 lopussa. Helen on tuulipuistojen enemmistöosakas.