Helen rakentaa yli 2 000 MW fossiilisen energiantuotannon korvaavaa kapasiteettia

2.12.2022

Helen on jo aiemmin kertonut Hanasaaren ja Salmisaaren yhteistuotantolaitosten sulkemisesta. Poistuva yhteistuotantolaitosten sähköntuotantokapasiteetti on lähes 400 MW. Vuoden 2025 loppuun mennessä uuden sähköntuotantokapasiteetin määrä tulee olemaan noin 1 300 MW. Sähkön erillistuotannon pääasialliset tuotantomuodot ovat tuuli-, ydin- ja aurinkovoima. Merkittävien tuulivoimainvestointien myötä tuulivoiman odotetaan muodostavan ison osan Helenin sähköntuotannosta vuonna 2025, jolloin yhtiön kokonaistuotannosta yli 90 prosenttia on päästötöntä. Samana vuonna Helenin vuosittainen tuulivoimatuotanto ylittää aiemmin kivihiilellä tuotetun sähkön määrän. 

Lämmön osalta Helen tarkastelee lämmön riittävyyttä kokonaisuutena, ei yksittäisten laitosten korvaamisena. Kivihiileen perustuvaa tuotantoa korvataan tekemällä merkittäviä lisäinvestointeja erilaisia hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntäviin lämpöpumppuihin ja sähkökattiloihin sekä energian varastoinnilla ja kestävällä bioenergialla. Poistuva yhteistuotantolaitosten lämmöntuotantokapasiteetti on 720 MW ja kokonaisuudessa kivihiilellä tuotettavaa lämpöä poistuu 890 MW:a. Kivihiiltä korvaava uusi kapasiteetti tulee olemaan vuoden 2025 loppuun mennessä kooltaan noin 1 000 MW. Uutta tuotantoa tarvitaan vanhaa enemmän muun muassa tuotannon volatiilisuuden takia. Osa investoinneista on jo tuotannossa ja osa rakenteilla ja suunnitteilla. Näillä investoinneilla Helen korvaa kivihiilen lisäksi myös maakaasun ja öljyn käyttöä. Investoinnit lisäävät energiaomavaraisuutta, joka puolestaan mahdollistaa aikaisempaa ennustettavamman hintakehityksen.