Helen Sähköverkko ja Schneider Electric kirittävät haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Helen Sähköverkko ja Schneider Electric kirittävät haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

5.6.2024

Ilmastolle haitallinen SF6-kaasu on ollut sähköisissä kytkinlaitteissa suosituin kaasu yli 50 vuoden ajan. Schneider Electricin loppukesällä 2023 myyntiin tullut SF6-vapaa RM AirSeT on kaasueristeinen kojeisto, joka korvaa voimakkaana kasvihuonekaasuna tunnetun SF6:n puhtaalla ilmalla.

SF6 on väritön, hajuton ja synteettinen kaasu, joka on erittäin tehokas eristysmateriaali keski- ja korkeajännitteisissä sähköasennuksissa. SF6:lla on kuitenkin kaikista tunnetuista aineista suurin ilmaston lämpenemispotentiaali. SF6 lämmittää ilmastoa jopa 23 500 kertaa enemmän kuin hiilidioksidi.

SF6 kielletään EU:ssa vuoteen 2031 mennessä kokonaan, mutta keskijännitettä koskeva kielto astuu voimaan jo aikaisemmin. Vuodesta 2026 alkaen asennettavien keskijännitteisten kojeistojen tulee olla ensisijaisesti SF6-vapaita.

- Helen-konsernilla on kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet hiilineutraalille energiajärjestelmälle 2030, ja olemme etsineet aktiivisesti keinoja päästöjen vähentämiseksi myös sähköverkon osalta. SF6 on voimakas kasvihuonekaasu ja on hienoa, että sen korvaamiseksi löytyy nyt vaihtoehtoja. SF6-vapaan kojeiston käyttöönotto on yksi konkreettisista teoistamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, sillä kojeiston uusi teknologia ei sisällä lainkaan ympäristölle haitallisia F-kaasuja, kertoo Helen Sähköverkko Oy:n kehityspäällikkö Oskari Patjas.

Viimeisen kuuden kuukauden aikana SF6-vapaiden kojeistojen kysyntä on kasvanut merkittävästi.

Puhdasta ilmaa ja tyhjiötekniikkaa yhdistävällä ratkaisulla olemme pyrkineet vastaamaan kysyntään. Kojeistojemme ansiosta ympäristölle erityisen haitallisia fluorikaasuja ei kiinteistöjen sähköverkossa tulevaisuudessa enää tarvita, myyntipäällikkö Konsta Leino Schneider Electriciltä korostaa.

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.