Helsingin ja Tampereen yliopistot käynnistävät teollisuuden innovaatioiden tohtoripolun

7.11.2022

Kaksi Suomen suurinta yliopistoa käynnistävät yhdessä yritysten ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa yhteisen tohtoripolun väitöskirjatutkijoille. Teollisuuden innovaatioiden tohtoripolku avaa ensi vuoden alun pilotissa paikat kahdeksalle pääosin yrityksissä työskentelevälle väitöskirjatutkijalle.

Uuden tutkimustiedon lisäksi tohtoripolku tuottaa teollisuuden tarpeisiin osaajia, joilla on kyky soveltaa tutkimustietoa liiketoimintalähtöisesti, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä vahvat ammatilliset verkostot.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on mukana rakentamassa toimintamallia, joka kehittää suomalaista osaamista yrityslähtöisesti ja hakee ratkaisuja aikamme isoihin haasteisiin. Teollisuuden innovaatioiden tohtoripolun toimintamalli mahdollistaa uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämisen teollisuudessa, huomioiden tutkimustyön akateemiset vaatimukset. Kehittämällä yritysten ja akateemisen tutkimuksen välistä yhteistyötä paikataan suomalaisen teollisuuden osaamisvajetta ja parannetaan sen kilpailukykyä.

Toimintamallissa teollisuus tarjoaa tutkimusaiheet ja väitöskirjatutkijat työskentelevät pääosin yrityksissä. Kahdeksasta väitöskirjapolulle valittavasta tutkijasta puolet tulee Helsingin yliopistosta ja puolet Tampereen yliopistosta. Väitöskirjatutkijat tekevät yliopistonsa kanssa nelivuotisen työsopimuksen ja tekevät tutkimustaan oman yliopistonsa professorin ohjauksessa, mutta he saavat ohjausta myös aiheen antaneesta yrityksestä. Yritys osallistuu työn kustannuksiin, pääosan rahoituksesta tullessa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä.

 

Uuden tutkimustiedon lisäksi tohtoripolku tuottaa teollisuuden tarpeisiin osaajia, joilla on kyky soveltaa tutkimustietoa liiketoimintalähtöisesti, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä vahvat ammatilliset verkostot. Tohtoripolkuun kuuluu kursseja molemmista yliopistoista sekä yrityskäyntejä.

Uuden tutkimustiedon lisäksi tohtoripolku tuottaa teollisuuden tarpeisiin osaajia, joilla on kyky soveltaa tutkimustietoa liiketoimintalähtöisesti, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä vahvat ammatilliset verkostot.