Helsinki on valittu EU:n missioon ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä”

3.5.2022

Helsinki on valittu EU:n komission sadan hiilineutraalin ja älykkään kaupungin joukkoon. Valitut sata kaupunkia ovat kaikista Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta ja sitoutuneita saavuttamaan hiilineutraaliuden vuonna 2030.

Kuva Kari Ylitalo


Missio ”100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” on yksi Euroopan unionin uuden tutkimus- ja innovaatio-ohjelman, Horisontti Euroopan, viidestä missiosta. Mukaan valitut kaupungit toimivat kokeilu- ja innovaatiokeskuksina ratkaisuille, joiden avulla kaikki Euroopan kaupungit voivat saavuttaa samat tavoitteet vuoteen 2050 mennessä. Mission tavoitteiden toteutumista tuetaan merkittävällä kehittämisrahoituksella.

Helsinki hyötyy missioon valituille kaupungeille suunnatusta räätälöidystä neuvonnasta ja tuesta, rahoitusmahdollisuuksista sekä mahdollisuuksista liittyä merkittäviin pilottiprojekteihin. Missio tarjoaa myös verkostoitumismahdollisuuksia, parhaiden käytäntöjen vaihtoa kaupunkien välillä ja tukea kansalaisten osallistumiselle.

Cities Mission saa 360 miljoonaa euroa Horisontti Eurooppa -rahoitusta kaudelle 2022–2023. Mission tutkimus- ja innovaatiotoimissa käsitellään puhdasta liikkumista, energiatehokkuutta ja vihreää kaupunkisuunnittelua ja tarjotaan mahdollisuus rakentaa yhteisiä aloitteita ja syventää yhteistyötä synergiassa muiden EU-ohjelmien kanssa.

Haku missioon päättyi 31. tammikuuta 2022. Kaiken kaikkiaan mukaan haki 377 kaupunkia. Tänään valitut 100 EU-kaupunkia edustavat 12 prosenttia EU:n väestöstä. Suomesta mukaan valittiin Helsingin lisäksi Espoo, Lahti, Lappeenranta, Tampere ja Turku.