Helsinki testaa lumensulatuslaitetta

22.2.2021

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara testaa yhteistyössä Clewat Oy:n kanssa uudenlaista lumensulattamislaitetta Viikin lumenvastaanottopaikan läheisyydessä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja lumen käsittelemiseen kaupunginosakohtaisesti ja siten vähentää lumen kuljetustarvetta kaupunkialueella.

Stara testaa laitetta noin kuukauden ajan helmikuun puolivälistä alkaen. Kokeilun aikana sulatetaan noin 1 000 kuorma-autollista lunta. Sähkökäyttöinen laite käyttää lumen sulatuksessa hyväkseen virtaavan veden voimaa ja meriveden lämpötilaa. Sulattimella saadaan suodatettua lumesta lähes kaikki roskat, jopa osa mikromuoveista. Lumen sulatus vähentää lumen kuljetuksen tarvetta, millä on positiivisia ympäristövaikutuksia.

- Nyt testaamme tätä laitetta, jotta saamme tarkempaa tietoa sen puhdistuskyvystä ja soveltuvuudesta Helsingin olosuhteisiin ja kaupunkirakenteeseen. Pyrimme löytämään erityisesti rannoille soveltuvia lumenkäsittelyn ratkaisuja. Kun etsimme uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja kaupunkialueiden hoitamiseen, ovat tällaiset nopeat kokeilut tärkeitä, kaupunkitekniikan tuotantopäällikkö Tero Koppinen Starasta kertoo.

Staran tavoitteena on vuoteen 2023 mennessä ottaa käyttöön kaupunginosakohtaisia lumenkäsittelyä tukevia ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Tavoite on yhteinen kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Stara on kaupunkiympäristön toimialan kanssa mukana myös neljässä muussa lumen käsittelyyn liittyvässä kokeilussa.

Kuva: Clewat Oy