Hoitotyön mobiilisovelluksella innokas vastaanotto

29.11.2018

Tampereen Hatanpään sairaalan viisi osastoa on käyttänyt Medanetsin hoitotyön mobiilisovellusta kuukauden päivät tehden tuona aikana huikeat 39 000 mobiilikirjausta. Kuukausitasolla tämä tarkoittaa yli 150 tunnin aikasäästöjä per osasto.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on käyttänyt Medanets-sovellusta vuodesta 2011 saakka. Hatanpään sairaalan yhdistyessä Taysiin alkuvuodesta 2018, hoitotyön mobiilisovelluksen käyttöä laajennettiin myös Hatanpään sairaalan piiriin.

Osastoilla käyttöönotettiin Medanets-sovelluksen ominaisuuksista havaintoarvojen kirjaaminen sekä NEWS-riskipisteytystoiminnallisuus. Aikasäästöjä hoitotyöhön tuo mahdollisuus siirtää potilaasta mitatut arvot älypuhelimessa olevan sovelluksen avulla suoraan potilastietojärjestelmään. Hoitohenkilökunnan ei tarvitse siirtyä potilashuoneesta kansliaan kirjaamaan arvoja, saati sitten tarkastelemaan niitä. NEWS-riskipisteytyksen toteuttaminen sovelluksella puolestaan automatisoi riskipisteidenlaskennan ja näyttää pistettä vastaavan toimintaohjeistuksen hoitajalle välittömästi.

Uusi teknologia otettiin Hatanpään osastoilla innokkaasti vastaan. Sovelluksen käytettävyydestä pidettiin heti, mihin myös iso kirjausmäärä viittaa. Osastoilta saadun palautteen mukaan ratkaisu on otettu käyttöön hoitotyötä helpottavana työkaluna – ei lisätyötä tuovana. Käyttöön otettu mobiilisovellus on askel kohti välitöntä hoitotyötä, kun hoito tapahtuu potilaan vieressä eikä kansliassa.