HSL hankkii uudet kortinlukijat Conduentilta

8.10.2021

HSL on kilpailuttanut uudet kortinlukijat, joiden myötä HSL:n joukkoliikenteessä saadaan käyttöön mm. lähimaksu. Uusi laite lukee maksukortit, mobiilisovellusten viivakoodit ja QR-koodit sekä HSK-kortit nykyiseen tapaan. Lukijat toimittaa Conduent Business Solutions France SAS.

Hankinta on osa laajaa Lipputilihanketta, jolla HSL uudistaa matkalippujen maksamista ja käyttämistä. Jatkossa asiakas voi käyttää matkustamiseen niin HSL-sovellusta, HSL-korttia kuin maksukorttiakin. Lippu tallentuu käyttäjätilille, ja tunnistetta voi halutessaan vaihtaa omalta tililtään.

Uudistus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Ensimmäisenä muutos näkyy matkustajille uusina kortinlukijoina. Niitä asennetaan kesästä 2022 lähtien ja valmista on tämänhetkisen aikataulun mukaan keväällä 2023. Uudet lukijat toimivat aluksi aivan nykyisten tapaan. Uudistuksia käyttöliittymään tehdään uusien palveluiden käyttöönoton aikataulussa.

Uusia lukijoita hankitaan 4 500 kappaletta. Niiden lisäksi kilpailutukseen sisältyivät lukijoiden kiinnitystelineet, laitehallintajärjestelmä, käyttöönottoprojekti, lukijalaitteiden ja niiden ohjelmistojen huolto ja tuki sekä jatkokehitys. Hankinnan arvo on 7 miljoonaa euroa ilman hankinnan sisältämiä optioita. Optioilla varaudutaan mahdollisuuteen hankkia lisää lukijoita, jos palveluiden jatkokehitys sitä vaatii.

Tarjouskilpailuun saatiin määräaikaan mennessä kahdeksan tarjousta. Tarjousten vertailuperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otettiin huomioon hinta 80 prosentin painoarvolla ja laatu 20 prosentin painoarvolla.

Nykyiset kortinlukijat korvataan uusilla kesästä 2022 alkaen.