Hukkalämpöä hyödynnetään Hämeenlinnassa

Hukkalämpöä hyödynnetään Hämeenlinnassa

5.5.2023

SSAB ja kaukolämpöä tuottava Loimua ovat sopineet selvittävänsä SSAB:n tehtaan hukkalämpöjen hyödyntämistä Hämeenlinnan kaukolämpöverkossa. Selvitys tehtaan kaukolämmöksi hyödynnettävän hukkalämmön lisäpotentiaalista ja lämmöntalteenoton konseptista tehdään vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen päätetään mahdollisista investoinneista

Kaukolämmöksi hyödynnettävissä oleva potentiaali vastaa yli sadan viidenkymmen kerrostalon käyttämää lämpömäärää. 

- Toteutuessaan investoinnilla voitaisiin kylmimmällä lämmityskaudella korvata ajoittain fossiilisia polttoaineita, kuten maakaasua. Muina vuodenaikoina hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmöntuotannossa vähentäisi myös biopolttoaineiden käyttöä. Hankkeella on toteutuessaan merkittävä energiantuotantoa tehostava vaikutus, kun polttamatta tuotetun lämmön osuutta saadaan kasvatettua, kertoo Loimua Oy:n operatiivinen johtaja Maija Henell.

Osapuolet selvittävät hankkeen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tehdään mahdolliset investointipäätökset. Toteutuessaan hanke vaatii investointeja lämmön talteenotto- ja lämpöpumppulaitteistoihin SSAB:n tehtaan alueelle, mutta myös kaukolämmön runkoverkkoa tulee vahvistaa.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa.