Ilmatar Offshore valitsi Ramboll Finlandin YVA-kumppaniksi Ahvenanmaalla

29.12.2022

Ramboll Finland vastaa merituulivoimaa Ahvenanmaalla kehittävän Ilmatar Offshoren ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. 

Valintaprosessin päätteeksi Ilmatar Offshore valitsi Ramboll Finlandin vastaavaksi konsultiksi ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA) Stormskärin ja Väderskärin hankealueilla. Kyseessä ovat Norrhavetin merialueen osat, jotka on määritelty Ahvenanmaan merialuesuunnitelmassa sopiviksi merituulivoimalle.  

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoite on vähentää haitallisia vaikutuksia tai ehkäistä ne hankkeessa, jolla voi tyyppinsä, laajuutensa tai sijaintinsa vuoksi olla merkittävää vaikutusta ympäristöön.  

- Ympäristölainsäädäntömme on yksi maailman parhaista ja vaativimmista. YVA päästää myös yleisön mukaan prosessiin vahvistaen sen, kuinka tärkeää ympäristöarvioinneissa on huomioida demokratia. Tavallisten ahvenanmaalaisten paikallistuntemus ja tieto lähiympäristöstään voidaan yhdistää kunnollisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa mukaan tieteelliseen ja riippumattomaan harkintaan, sanoo Ilmatar Offshoren aluejohtaja Anna Häger

Ilmatar Offshoren syksyllä 2022 suorittamat merenpohjan tutkimukset ovat perustava osa YVA-työtä. Ramboll Finland aloittaa työn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen parissa heti uudenvuoden jälkeen. Avoimet kuulemiset ja rajausprosessit aloitetaan kevään 2023 aikana, ja Ilmatar Offshoren ympäristövaikutusten arvioinnin on tarkoitus olla valmis syksyllä 2024.