Järvi-Suomen Energia ja Esri Finland testaavat miehittämättömiä koptereita

20.4.2021

Jakeluverkkoyhtiö Järvi-Suomen Energia ja paikkatietoratkaisujen asiantuntija Esri Finland kartoittavat drone-kopterin avulla tehtävän laserkeilauksen hyödyntämistä sähkölinjojen tarkastamisessa. Pilotointi toteutetaan Hirvensalmella kevään 2021 aikana. Drone-lennoista vastaa virolainen Hepta Airborne ja kerätyn datan käsittelystä sekä analysoinnista Esri Finland.

Pilotissa testataan drone-kopterien hyödyntämistä sähköverkon laserkeilauksessa vaihtelevissa ja vaikeasti saavutettavissa olosuhteissa tiedonhankinta menetelmänä. Drone-lennoilla laserkeilataan (LiDAR Light Detection and Ranging) ja kerätään havaintoaineistoa 4 kilometriä pitkältä ja 10 metriä leveältä johtokäytäväalueelta.

- Pilottihanke on erinomainen esimerkki analytiikan ja automaation mahdollisuuksista. Kehitettävä ratkaisu tuo ajantasaisen virtuaalisen näkymän maastosta käyttäjän ruudulle ja analytiikka tunnistaa häiriökohteet. Automaation avulla analytiikan tunnistamat kohteet tuodaan viankartoitukseen tarkempaa tarkastelua varten. Tarkastelun perusteella voidaan tehdä päätös mahdollisesta maastokäynnistä ja välittää tieto kohteesta eteenpäin, sanoo Esri Finland Oy:n teknologiajohtaja Ilkka Suojanen.

Laserkeilauksella luoduista malleista voidaan tunnistaa tyypillisiä johtokäytävän häiriötilanteita, kuten johtojen päälle kaatuneita puita, johtojen katkeamisia, pylväiden kaatumisia, lumikuormia ja linjalla kasvava kasvillisuus.  

Ilmasta käsin tehtävästä laserkeilauksesta saadaan pistepilviaineistoa, josta muodostetaan interpoloimalla tarkkaresoluutioisia, hilamuotoisia pintamalleja. Häiriöt ilmenevät pintamalleista epätavallisina korkeustietopoikkeamina ja laajemmin tilastollisesti merkittävinä poikkeamaklustereina.

Järvi-Suomen Energian kehityspäällikkö Tomi Öster pitää hanketta hyvin lupaavana. 

- Tällaiselle työkalulle yksi selkeä käyttökohde on viankartoitus öiseen aikaan myrskytilanteissa. Vikojen paikantaminen hidastuu ratkaisevasti päivänvalon vähetessä, mutta laserkeilaimella häiriöstä saadaan koppi pimeässäkin. Olisi tuntuvaa hyötyä, jos asentajille olisi aamulla valmiiksi yöllä etsityt vikapaikat korjattavaksi. Lisäksi konsepti sopii varmasti myös verkoston tarkastukseen muulloinkin.