Juice-luotain lähtee tutkimaan elämän edellytyksiä Jupiterin

Juice-luotain lähtee tutkimaan elämän edellytyksiä Jupiterin

17.4.2023

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ensimmäinen Jupiter-luotain oli määrä laukaista matkaan torstaina 13. huhtikuuta. Matka Jupiteriin kestää noin kahdeksan vuotta. Laukaisu kuitenkin viivästyy ainakin yhdellä vuorokaudella.

Jupiter Icy Moons Explorerin eli Juice-luotaimen tutkimuskohteena ovat Galilein kuiksi kutsutut Jupiterin suurimmat kuut Io, Europa, Ganymedes ja Kallisto.

Luotain selvittää elämän edellytyksiä erityisesti Europa-, Ganymedes- ja Kallisto-kuissa, joiden jäisen kuoren alla uskotaan olevan valtameria. Näihin vedestä muodostuneisiin valtameriin on liuennut mineraaleja kuiden kiinteistä sisäosista. Vuorovesivoimien antama lämpöenergia ja mineraalinen virtaava vesi tekevätkin kuista otolliset ympäristöt mahdolliselle Maan kaltaiselle elämälle aurinkokunnassamme.

Juice-luotain on yksi ESA:n kalleimmista ja suurimmista avaruusluotainhankkeista. Suomalaistutkijat Aalto-yliopistossa ja Ilmatieteen laitoksella ovat olleet mukana rakentamassa PEP-mittalaitetta, joka tutkii kuiden pinnoista irtoavia sekä niihin iskeytyviä hiukkasia.

Kuihin iskeytyvät hiukkaset möyhentävät niiden jäistä pintaa irrottaen siitä pintamateriaalia. PEP mittaa hiukkassuihkujen irrottamaa materiaalia ja antaa näin arvokasta lisätietoa kuiden mineraaleista.

Hiukkassuihkut tekevät kuiden pinnasta epäotollisen elämälle. Sen sijaan kuiden sisällä oletettavasti kymmenien kilometrien paksuinen jääkerros ja valtameri tarjoavat suojaa mahdolliselle elämälle. Myös Juice-luotain ja sen mittalaitteet ovat tarvinneet vahvan metallisuojauksen Jupiteria kiertäviltä erittäin nopeilta hiukkasilta.

Luotaimen 12 mittalaitetta antavat vuodesta 2031 alkaen ainutlaatuista tietoa Jupiterista ja sen lähiympäristöstä, josta on tähän mennessä löydetty lähes sata kuuta.

Luotainta kuljettavan Ariane 5 -kantoraketin on lähdettävä matkaan Suomen aikaa tarkalleen kello 15.15.01, koska juuri tuolla hetkellä Juicen on mahdollista saada tarvitsemaansa lisävauhtia Maan kiertoliikkeeseen nähden oikeassa linjassa olevilta planeetoilta.

Ellei ensimmäinen laukaisuyritys onnistu juuri oikealla sekunnilla torstaina, uusia yrityksiä tehdään vielä huhtikuun aikana. Huhtikuun jälkeen seuraava otollinen laukaisuperiodi on elokuussa.

  • Particle Environment Package -mittalaite
  • Suomen PEP-mittalaiterakentaminen on Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöhanke.
  • Laitteen suunnittelu aloitettiin 15 vuotta sitten ja se hyväksyttiin mukaan Juice-luotaimeen kymmenen vuotta sitten helmikuussa 2013.
  • Suomen vastuulla oli PEP:in neljän eurooppalaisen mittalaitteen päätietokone ja siinä oleva tietokoneohjelmisto.
  • Työ sai rahoitusta Euroopan avaruusjärjestö ESA:lta.
  • PEP-mittalaitteen rakentamiseen osallistui yli 15 Euroopan maata, Yhdysvallat ja Japani.

Lisätietoa PEP:istä: https://space.aalto.fi/research_juice.html

Hahmotelma Juice-luotaimen Ganymedes-kuun ohilennosta. Ganymedes on Jupiterin suurin kuu ja sillä on jäinen pinta, jonka alla on oletettavasti valtameri. (Kuva: Aalto-yliopisto / Space Walk VR-ohjelma (Ganymedes: NASA / Juice-luotaimen malli: ESA & ATG medialab)