Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostus on alkanut

25.3.2021

PVO-Vesivoiman Kemijärvellä sijaitsevan Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostus on alkanut. Peruskunnostus lisää voimalaitoksen kykyä tuottaa sähköjärjestelmän tasapainon kannalta tärkeää säätösähköä sekä lisää energiatehokkuutta.

Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostuksessa korvataan 1950-luvulta peräisin oleva voimalaitoksen turbiini kokonaan uudella sekä vaihdetaan käyttöikänsä päähän tulleet sähkö- ja automaatiojärjestelmät moderneihin järjestelmiin. Lisäksi huolletaan voimalaitoksen generaattori. Peruskunnostus on osa Pohjolan Voiman systemaattista voimalaitosten peruskunnostusohjelmaa.

Jumiskon voimalaitos on yksi sähköjärjestelmän tasapainon kannalta välttämätöntä säätövoimaa tuottavista vesivoimalaitoksista. Uusiutuvan vesivoiman tuottamaa tasapainottavaa sähköntuotantoa tarvitaan kasvavan tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle. Peruskunnostus lisää Jumiskon voimalaitoksen säätökykyä ja tuo myös lisää tehoa.

- Modernien laitteistojen ansiosta voimalaitoksen kyky tuottaa uusiutuvaa sähköä joustavasti ja luotettavasti paranee. Uusi turbiiniteknologia on aiempaa tehokkaampi ja ajanmukaiset sähkö- ja automaatiojärjestelmät parantavat säätömahdollisuuksia sekä tehostavat käytönvalvontaa myös etänä. Myös energiatehokkuus lisääntyy, kertoo PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä.

Voimalaitoksen teho kasvaa 1,5 megawattia ja energiantuotanto 6 gigawattituntia vuodessa. Voimalaitoksen uuden turbiinin toimittaja on tšekkiläinen ČKD Blansko Holding, a.s. Uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät toimittaa Insta Automation Oy.

Työt voimalaitoksella ovat alkaneet suunnitellusti maaliskuun puolivälissä. Voimalaitos otetaan uudelleen käyttöön kesäkuun lopulla.

Voimalaitoksen korjaustyöt eivät näy voimalaitoksen ulkopuolelle, sillä voimalaitos sijaitsee syvällä kallion sisällä, jonne vesi johdetaan tunnelia pitkin. Töiden yhteydessä puhdistetaan ja korjataan tunnelin suuaukkoja sekä säännöstelypatojen rakenteita.

Peruskunnostuksen aikana säännöstelyssä noudatetaan normaaleja lupaehtoja. Säännöstelyjärvien vedenpintaa laskettiin lumen alla, jotta kevättulvat mahtuvat täyttämään järvet.

- Virkistyskäyttö on otettu remontin suunnittelussa huomioon. Tavoitteena on, että alkukesällä veden pinta järvissä on virkistyskäytön kannalta sopivalla korkeudella. Vedenkorkeuksia ja virtaamia seurataan ja säännöstely suunnitellaan kevään aikana tarkasti, Juha Kähkölä sanoo.