Kaarinassa IoT-verkkoapuna vesihuollossa

8.3.2021

Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos ja Digita ovat aloittaneet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Vesihuoltolaitoksen alueella tullaan siirtymään etäluettaviin vesimittareihin, jotka mahdollistavat veden kulutuksen reaaliaikaisen seurannan. Vesihuollon digitalisoinnissa hyödynnetään Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa IoT-verkkoa.

Uusien etäluettavien vesimittareiden asennukset on käynnistetty syksyllä 2020 ja tarkoituksena on vaihtaa alueen 7000 vesimittaria etäluettaviksi tulevien vuosien aikana.

- Projektin alkuvaiheessa selvitimme eri vaihtoehtoja etäluennan toteutukselle. LoRaWAN-verkon edullinen hintataso ja laaja mittarivalikoima ratkaisivat päätöksenteossa ja lähdimme toteuttamaan projektia yhdessä Digitan kanssa, kertoo Kaarinan kaupungin vesilaitoksen verkostoinsinööri Simo Salonen.

Vesihuollon digitalisointi tuo monia hyötyjä niin vesihuoltolaitokselle kuin loppuasiakkaille.

Etäluettavista vesi- ja virtausmittareista saadun tiedon avulla voidaan paremmin laskea vesitasetta. Tämän myötä saadaan esimerkiksi vuotovesiä pienemmiksi. 

- Myös asiakas hyötyy uudistuksesta, kun nykyisten arviolaskujen sijaan voimme laskuttaa todellisen vedenkulutuksen mukaisesti. Asiakkaamme voivat myös jatkossa saada reaaliaikaisia lukematietoja vedenkäytöstä, sanoo Salonen.

Digitan LoRaWAN-verkko mahdollistaa etäluettavista vesimittareista saatavan tiedon keräämisen kustannustehokkaasti ja helposti maantieteellisesti laajalle hajautuneesta vesi-infrasta.