Karhu Voima lopettaa toimintansa - asiakkaiden etsittävä uusi sähkönmyyjä

20.9.2022

Karhu Voima Oy on hakeutunut konkurssiin 19.9.2022 ja lopettaa asiakkaiden sähkön toimituksen 20.9.2022 alkaen. Yhtiön asiakkaiden on etsittävä uusi sähkönmyyjä viipymättä. Energiavirasto määrää Karhu Voiman tilalle uuden toimitusvelvollisen sähkönmyyjän Haminan Sähköverkot Oy:n ja Kotkan Energiaverkot Oy:n alueelle mahdollisimman pian.

Energiavirasto kehottaa Karhu Voiman asiakkaita etsimään toisen sähkönmyyjän ja tekemään uuden sähkösopimuksen mahdollisimman ripeästi. Yleensä uudelle sähkönmyyjälle tulisi varata vähintään 14 päivää sähköntoimituksen käynnistämiseen. Karhu Voiman sähkösopimuksen päättyessä 20.9.2022 asiakas voi kuitenkin sopia myyjän kanssa uuden sopimuksen alkamaan välittömästi tästä päättymispäivästä alkaen. Uusi sopimus kannattaa tehdä mahdollisimman pian, jotta sähkönjakelu ei katkea.

Uutta sähkösopimusta valitessa oman alueen voimassa olevia sähkötarjouksia voi vertailla Energiaviraston sahkonhinta.fi -vertailupalvelussa. Sähkötarjouksista löytyy tietoa myös muista vertailupalveluista sekä suoraan sähkönmyyjien sivuilta. 

Verkkoyhtiöllä on velvollisuus ilmoittaa kuluttaja-asiakkaalle etukäteen sähkönjakelun keskeyttämisen päivämäärästä sekä syystä ja huolehtia sähköntoimituksesta vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos asiakas ei tee sopimusta uuden sähkönmyyjän kanssa verkkoyhtiön ilmoittaman ajan kuluessa, on verkkoyhtiöllä oikeus katkaista asiakkaan sähkönjakelu. Energiavirasto huomauttaa, että asiakkailla ei ole oikeutta saada tilapäistä kolmen viikon sähköntoimitusta verkkoyhtiöltä samalla hinnalla ja ehdoilla, joista he ovat sopineet sähkönmyyjän kanssa. Elleivät verkkoyhtiö ja asiakas pääse ehdoista yksimielisyyteen, asian ratkaisee Energiavirasto.

Karhu Voima on toiminut toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä Haminan Sähköverkko Oy:n ja Kotkan Energiaverkot Oy:n alueilla. Näiden verkkoyhtiöiden alueen kotitalouksille ja muille pienkäyttäjille verkkoyhtiöt jatkavat sähköntoimitusta, kunnes Energiavirasto on määrännyt alueelle uuden toimitusvelvollisen sähkönmyyjän. Pienkäyttäjäksi katsotaan käyttöpaikka, jonka pääsulake on enintään 3x63 ampeeria tai vuosikulutus enintään 100 000 kWh vuodessa.