Kaukolämpöä tarjolla myös ensi talvena

24.8.2022

Venäjän hyökkäyssodan käynnistämä energiakriisi vaikuttaa kaukolämmön tuotantoon monin tavoin, todettiin Oulun kaukolämpöpäivillä keskiviikkona. Kotimaisten polttoaineiden kysyntä on noussut, kun tuonti Venäjältä on lämmityspolttoaineiden osalta päättynyt. Kysynnän kasvu on nostanut puupolttoaineen hintaa noin neljänneksen. Ensi talven osalta suuria kysymyksiä ovat lämmön toimitusvarmuus, hinta, ja päästöt.

- Talven tilanne ei näytä niin pahalta, kuin luulisi. Joillakin yhtiöillä saattaa olla paineita nostaa hintaa ja joillekin venäläisen hakkeen korvaaminen saattaa aiheuttaa ongelmia, mutta sähkön ja lämmön yhteistuotanto tasaa hintojen korotuspainetta aika hyvin, toteaa Energiateollisuus ry:n edunvalvontajohtaja Joona Turtiainen.

Hakkeen heikentynyt saatavuus on nostanut turpeen kysyntää. Turpeen tuotanto ehti romahtaa heikon kysynnän takia vuoden 2021 aikana hyvin alas, tämänvuotinen energiakriisi on merkinnyt tuotannon varovaista elpymistä. Turpeen saatavuus ei aivan vastaa kysyntää, sillä kesän sateet vaikeuttivat nostoa ja aika monet yrittäjät ehtivät jo lopettaa toimintansa turpeen käytön romahdettua edellisenä vuotena. 

- Turpeen saatavuus on huoltovarmuuskysymys, vaikka sen käyttö on kustannus- ja ilmastosyistä vähäistä, toteaa Energiateollisuus ry:n valmiuspäällikkö Hille Hyytiä

Hyytiän mukaan sääriski on nyt toteutunut koko maassa. 

- Se johtaa epävarmuuteen toimituksissa tulevana lämmityskautena ja heijastunee vielä seuraavallekin lämmityskaudelle. Paljon riippuu ensi kesän tuotannosta, missä määrin turve kuuluu polttoainevalikoimaan seuraavalla lämmityskaudella 2023–24. 

Huoltovarmuuden kannalta turve on tärkeä polttoaine, koska toisin kuin hake, se on varastoitavissa. Energiahakkeen saatavuutta heikentää kilpailu puuaineksesta koko Itämeren alueella. Metsäteollisuuden puutähteen saatavuus on lisäksi hyvin suhdanneriippuvaista.   

Kylmimpinä talvipäivinä on tehty lämpöä myös kaasulla, jota viime kevääseen saakka tuotiin pitkälti Venäjältä. Kaasun saatavuutta on parannettu erilaisin toimenpitein, mutta hinta pysynee korkealla myös jatkossa. Tämä korostaa öljyn roolia varapolttoaineena. Myös kivihiili saattaa palata joissakin tapauksissa keinovalikoimaan varapolttoaineena.  

- Turvautuminen öljyyn, turpeeseen ja mahdollisesti kivihiileen varapolttoaineina saattaa nostaa kaukolämmön tuotannon päästöjä lähivuosina. Polttoaineiden kallistuminen parantaa kuitenkin vaihtoehtoisten tuotantomuotojen kannattavuutta ja nopeuttaa siten vihreää siirtymää. Selviämme käsillä olevasta kriisistä muuta Eurooppaa paremmin, koska meillä on jo valmiiksi monipuolinen tuotanto, ja päästöllisten polttoaineiden osuus on matala. Tällä tiellä myös jatkamme, toteaa Energiateollisuus ry:n kaukolämmöstä vastaava johtaja Janne Kerttula