Kiinteistöliitto Uusimaa: Helenin maine ja luotettavuus koetuksella

10.11.2022

Helsingin seudulla kaukolämpöä ja sähköä tuottava, Helsingin kaupungin omistaman Helen Oy:n maine on koetuksella. Viime vuosina Helen on korottanut kaukolämmön vesivirtamaksuja, perinyt kaukolämmöstä irtautumisen maksuja ja nyt on jälleen tulossa isoja hinnankorotuksia sekä kaukolämmön että sähkön hintoihin.

- Moni taloyhtiöpäättäjä alkaa olla kyllästynyt Helen Oy:n toimintaan. Jäsenemme kysyvät meiltä, onko omistaja lainkaan hereillä yhtiön toimintatapojen ja tavoitteiden suhteen? Mielestäni kysymys on ihan aiheellinen, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilä.

Heikkilän mukaan Helsingin kaupungin täysin omistaman yhtiön omistajapolitiikka tuntuu asiakkaista oudolta. Liikevoitto kolmikertaistui heinä-syyskuussa 58 miljoonaan euroon ja samaan aikaan yhtiö ilmoittaa lokakuussa 58 prosentin ja joulukuussa 60 prosentin hinnankorotuksista sähköön. 

- Korotusilmoitukset ja niiden yhteydessä lausutut yhtiön johdon näkemykset asiakkaiden suuntaan ovat tulleet asiakkaille järkytyksenä, Heikkilä sanoo.

Tyypillisen helsinkiläisen 40 asunnon taloyhtiön sähkön vuosikulut nousevat pelkästään joulukuun korotuksella yli 500 euroa kuukaudessa eli 6000 euroa vuodessa. Samaan aikaan kaukolämmön maksut ovat nousseet viidessä vuodessa yli 40 prosenttia ja ovat edelleen Helen Oy:n ilmoituksen mukaan nousemassa tulevalla talvikaudella.

Valtakunnallisesti noin 12 prosenttia vastanneista kertoi, että lämmitystavan muutos olisi todennäköinen seuraavien viiden vuoden aikana. Lisäksi lähes joka viides vastaajista oli sitä mieltä, että nykyistä lämmitystapaa täydennetään jollakin toisella lämmönlähteellä.

Helsinkiläisistä vastaajista kuitenkin noin joka neljäs oli sitä mieltä, että lämmitystapa vaihtuu viiden vuoden kuluessa. Näiden vastaajien nykyinen lämmitystapa oli pääsääntöisesti kaukolämpö. Vastaavasti muun Suomen osalta vain vajaat yhdeksän prosenttia vastaajista uskoi, että lämmitystapaa vaihdetaan seuraavan viiden vuoden aikana. Eroa Helsingin ja muun Suomen välillä voidaan pitää todella isona.

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely toteutettiin 24.5.-9.6.2022. Verkkokyselynä toteutettuun kyselyyn vastasi 2913 vastaajaa. Vastaajat olivat Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten jäsentaloyhtiöiden edustajia. Vastaajista 61 prosenttia oli hallituksen puheenjohtajia ja 31 prosenttia hallituksen jäseniä. Vastaajista 69 prosenttia oli asuinkerrostaloyhtiöistä ja 27 prosenttia rivitaloyhtiöistä. Vastaajista pääkaupunkiseudulta oli noin 28 prosenttia, muualta Etelä-Suomesta 22 prosenttia, Länsi-Suomesta 34 prosenttia, Itä-Suomesta 8 prosenttia ja Pohjois-Suomesta 7 prosenttia.