Koko Euroopan ratajärjestelmä digitalisoidaan tällä vuosikymmenellä

20.4.2021

Niin Suomen kuin koko Euroopan ratajärjestelmän teknologia on vanhenemassa. Suomalainen Proxion on kehityksen etunenässä luomassa puitteita uudelle ERTMS-kuluvalvontajärjestelmällä ja älykkäälle raideliikenteelle. Konserni hakee nyt yhteistyöhön etenkin langattoman sensoriteknologian osaajia rakentamaan liikkuvaa 5G-laboratoriota.

Euroopan koko rautatieverkostossa toteutetaan tällä vuosikymmenellä digiloikka, joka kattaa 30 vuoden teknologisen kehityksen. Suomalainen raideliikenteeseen ja uusiutuvan energian älykkäisiin ratkaisuihin keskittyvä Proxion-konserni aikoo olla kehityksen keihäänkärjessä ja hakee nyt innovatiivisia ihmisiä ja yrityksiä tuekseen hankkeeseen.

Väylävirasto on Digirata-suunnitelmassaan linjannut, että Suomessa tullaan ottamaan muun Euroopan tavoin käyttöön FRMCS-teknologia (Future Railway Mobile Communication System), joka tulee olemaan osa käyttöönotettavaa modernia ERTMS 2 (European Railway Traffic Management System) raideverkoston kuluvalvontajärjestelmää. Ennen käyttöä järjestelmää on kuitenkin tärkeää tutkia ja testata. Tähän Proxion kehittää liikkuvaa älykästä 5G-laboratoriota, joka mittaa rautateiden 4G- ja 5G-verkkoja ja varmistaa tulevaisuuden rautateiden toimivuuden.

- Euroopan rautatieala on nyt valtavan murroksen edessä, ja rautatiedigitalisaatiosta on tulossa globaalia liiketoimintaa. Me haluamme rakentaa huippuosaajien verkoston, joka yhdistää eri toimialojen langattoman teknologian osaamista. Nyt mukaan tarvittaisiin etenkin langattoman sensoriteknologian osaamista. Tavoitteemme on yhdessä verkostomme kanssa rakentaa Suomen ERTMS-verkko niin älykkääksi, että kysyntää syntyy globaalisti, Proxionin liiketoimintajohtaja Toni Jukuri kertoo.

Verkoston yhteistyö Proxionin, kärkiyritysten, tutkimuslaitosten sekä viranomaisten kanssa on käynnistynyt vauhdilla. Mukana kehittämishankkeessa ovat myös Aalto-yliopisto ja Tampereen ja Oulun yliopistot. Jukurin mukaan radioverkko- ja paikannusteknologian ja kyberturvallisuuden huippuosaamista yhdistävän hankkeen liiketoimintamahdollisuudet ovat mittavat.

Professori Ari Pouttu Oulun yliopiston Center for Wireless Communicationista (CWC) on Jukurin kanssa samaa mieltä. Koko Euroopan rataverkoston digitalisaatio tulee vääjäämättä tapahtumaan seuraavien vuosien aikana. Suomalaisilla on osaamisensa puolesta kehitykselle paljon annettavaa.

- Langattomuus tuo väistämättä murroksia myös eri liiketoiminta-alueisiin, joista liikenne on yksi merkittävimmistä. Vaikka kentällä on paljon vanhoja, pitkän linjan toimijoita, on murroksen teknologia niin uutta, että se tarjoaa mahdollisuuden myös tulokkaille, Pouttu sanoo.