Kuukausimaksujen kipuraja paljastui

26.10.2021

Lähes puolet suomalaisista on valmis maksamaan kuukaudessa suoratoistopalveluista 10–19 euroa ja noin viidennes tätä enemmän, selviää teleoperaattori DNA:n teettämästä tutkimuksesta. Kolmanneksella kotitalouksista on käytössään yksi maksullinen palvelu ja 40 prosentilla vähintään kaksi tai useampi. Viidesosa suomalaisista ei ole kuitenkaan valmis maksamaan suoratoistopalveluista vielä yhtään mitään.

Suurimmat erot ostokäyttäytymisessä löytyy eri ikäryhmien välillä. Kaikkein eniten tilaushalukkuutta löytyy nuorimmasta, 18–24-vuotiaiden vastaajaryhmästä. Heistä vain viisi prosenttia ei ole halukas maksamaan suoratoistopalvelusta lainkaan ja 57 prosenttia on valmis käyttämään tilauksiin kuukaudessa 10–19 euroa tai enemmän. Kyselyn vanhinta ikäpolvea edustaneissa 65–75-vuotiaissa vastaavasti taas 40 prosenttia oli sitä mieltä, ettei halua maksaa käyttöoikeuksista mitään.

Kuukausitasolla eniten rahaa näyttäisivät käyttävän 35–44-vuotiaat, sillä heistä joka viides on valmis maksamaan suoratoistopalvelusta 20–39 euroa ja melkein kymmenesosa (8 %) yli 40 euroa kuukaudessa. Lähes samoihin euroihin päätyvät 25–34-vuotiaat.

Joka viidennellä suomalaisella on käytössään vähintään kolme maksullista suoratoistopalvelua ja 40 prosentilla kaksi palvelua. Nuorilla palveluita on aktiivisena selkeästi enemmän kuin vanhemmilla vastaajilla, sillä 36 prosenttia alle 24-vuotiasta täysi-ikäisistä kertoo tilaavansa vähintään kolmea palvelua. Vanhimmassa 65–75-vuotiaiden vastaajaryhmässä näin montaa suoratatoistopalvelua tilaa vain kahdeksan prosenttia.

Tilausten määrän kääntöpuolena yllättävän usealla vastaajalla on epäselvyys siitä, kuinka paljon rahaa kuukaudessa eri palveluihin kuluu. Tutkimuksen mukaan 15 prosenttia suomalaisista ei tiedä paljonko rahaa suoratoistopalveluihin kuukaudessa kuluu. Lisäksi 39 prosenttia kokee maksavansa palveluista osin turhaan, kun aikaa eri palveluiden katsomiselle ei ole tarpeeksi.

Kolme eniten suomalaisia ärsyttävää asiaa suoratoistopalveluissa on erilliset tunnukset eri palveluissa, maksaminen suoratoistosta, jota ei koe juuri käyttävänsä, ja tietyn sisällön löytäminen palveluiden välillä.