Kyberkadetit kouluttautuvat Locked Shields 2019 –harjoituksessa

18.4.2019

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus järjestää kyberkadeteille kuuden viikon mittaisen koulutusjakson. Kadettikersantti Antti Katajamäki ja kadetti Matias Leinonen ovat mainittuja kyberkadetteja eli tarkemmin sanottuna Maavoimien johtamisjärjestelmälinjan opintosuunnan kolmannen vuosikurssin kadetteja, jotka erikoistuvat kyberalaan.

Locked Shields -harjoitus tarjoaa Leinoselle ja Katajamäelle erinomaisen tilaisuuden harjoitella kyberpuolustuksen taitoja yhdessä alan huippuammattilaisten kanssa. Kyseessä on vaativa tekninen harjoitus, jossa kansainvälinen toimintaympäristö haastaa suorittamaan parhaansa. Mutta mitä osaamista Leinonen ja Katajamäki voivat tuoda harjoitusjoukolle?

Toinen meistä on tilannekuvatehtävissä ja toinen johdon tukitehtävissä. Vaihtelemme rooleja harjoituksen edetessä, jotta molemmat saavat kokemusta molemmista. Voimme toimia linkkinä näiden kahden ryhmän välillä. Kun tekniset osaajat tuijottavat näyttöjä, kaksi untuvikkoa osaa katsoa myös näytön yli huoneeseen. Osaamme kerätä tilannetietoa ja muodostaa kokonaiskuvaa ja tällä tavoin tukea teknisiä osaajia. Lisäksi osaamme yhdistää sotilaskieltä kybermaailmaan, kadetit kertovat.

Leinosen mukaan molempien kadettien oppimiskäyrä on korkea, vaikka teknisiä osaajia heistä ei ole tulossa.

Meistä ei kadiksessa tule insinöörejä vaan sotilaita. Kyberalalla tosin sotilaan on välillä ajateltava kuin insinööri ja insinöörin ajateltava kuin sotilas.

Kybertoimintaympäristöä voidaan edelleen pitää suhteellisen uutena toimintaympäristönä, joka on globaali ja haavoittuva. Yhteiskunnan voimakas digitalisaatio, riippuvaisuus rajat ylittävistä verkoista sekä järjestelmien keskinäisriippuvuus ja haavoittuvuudet voivat altistaa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja puolustuskyvyn kybervaikuttamiselle, kertoo Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen kyberosaston päällikkö everstiluutnantti Harry Kantola.

Kantolan mukaan puolustusvoimat tarvitsee sotilas- ja siviilihenkilöstöä, joka hallitsee kybertoimintaympäristössä tarvittavia taitoja, kuten verkkorakenteet, erilaiset käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot sekä haavoittuvuudet. Tämän lisäksi henkilöstön on ymmärrettävä sotilaallisia toimintatapoja ja johtamisrakenteita.