Kybervarusmieskoulutukseen muutos – haku jatkossa ennen palvelusta

8.10.2021

Hakeutuminen Puolustusvoimien kybervarusmieskoulutukseen uudistuu. Kybervarusmieheksi haetaan jatkossa ennen palveluksen alkua erikoishaussa. Hakuaika heinäkuussa 2022 ja tammikuussa 2023 alkavaan kybervarusmiespalvelukseen on käynnissä 31. tammikuuta 2022 asti.

Kybervarusmiehiksi koulutetaan kaksi saapumiserää vuodessa ja jokaiseen saapumiserään valitaan pääsykokeen perusteella 15–20 sopivinta hakijaa. Kybervarusmiehen tehtävän palvelusaika on 255 päivää. Lisäksi jokaisesta saapumiserästä koulutetaan johtajatehtäviin muutamia varusmiehiä, joiden palvelusaika on 347 päivää.

Koulutus on käytännönläheistä ja monipuolista tietotekniikan, tietoturvallisuuden sekä kyberturvallisuuden opetusta. Sen osa-alueita ovat muun muassa verkkotekniikat ja käyttöjärjestelmät, avointen lähteiden tiedustelu (OSINT), salausjärjestelmät, suojaamisen perusteet, valvomotoiminta ja projektityöskentely. 

Kybervarusmiesten palvelus alkaa Panssariprikaatissa, jossa heille annetaan kuusi viikkoa kestävä sotilaan peruskoulutus alokasjakson aikana. Sen jälkeen kybervarusmiehet siirtyvät 12 viikon pituiseen erikoiskoulutukseen Johtamisjärjestelmäkouluun Riihimäelle. 

Erikoiskoulutuksen saatuaan henkilöt toimivat joukkokoulutuskauden tai johtajakauden aikana Puolustusvoimien erityyppisissä kybertehtävissä ympäri Suomea. 

Kybervarusmiesten palvelukseen kuuluvat esimerkiksi valvomo- ja projektitehtävät sekä kotimaiset kuin kansainväliset kyberharjoitukset. Varusmiespalveluksen jälkeen kybervarusmiehet sijoitetaan kyberjoukkojen reserviin ja heillä on mahdollisuus hakeutua myös Puolustusvoimiin kyberalan töihin.

Kybertehtävissä palvelemisen edellytyksenä on tietotekniikkaan liittyvä osaaminen. Hakijalla tulee olla osaamista ja kokemusta yhdestä tai useammasta tietotekniikkaan liittyvästä osa-alueesta, kuten esimerkiksi ohjelmoinnista, verkkotekniikoista, käyttöjärjestelmistä tai palvelinten ja päätelaitteiden ylläpidosta. 

Koulutukseen haetaan motivoituneita ja tekniikasta kiinnostuneita ihmisiä, joilla on jo aikaisempaa osaamista tietotekniikasta sekä halu jatkuvaan kehittymiseen. Kaikkien osa-alueiden valmis asiantuntija ei tarvitse olla ja hakijoiden osaamisprofiilit voivat olla hyvinkin erilaisia, sillä kyberpuolustuksen osaamista syvennetään koulutuksessa.