Kymin Voiman biovoimalaitos − 20 vuotta luotettavaa lämmön- ja sähköntuotantoa Kouvolassa

10.11.2022

Kymin Voiman Kouvolan Kuusankoskella sijaitseva biovoimalaitos on tuottanut luotettavasti lämpöä ja sähköä kouvolalaisille ja UPM Kymin tehtaalle jo 20 vuotta. Voimalaitos on kesän huoltojen ja polttoaineen varastoinnin myötä jälleen valmiina talveen.

Kymin Voiman biovoimalaitos tuottaa noin 80 prosenttia Kouvolan kaupungin kaukolämmöstä ja prosessihöyryä UPM Kymin tehtaille sekä sähköä omistajilleen. Vuonna 2002 käyttöön otettu voimalaitoksella on keskeinen rooli alueen energian toimitusvarmuudessa.

Energiatehokas Kymin Voiman lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos on kiertotalouden malliesimerkki ja uusiutuvan energian käytön edelläkävijä. Valmistuessaan biovoimalaitos korvasi maakaasupohjaista energiantuotantoa ja on vaikuttanut siten alueen hiilineutraaliuden edistämiseen.

Kymin Voiman biovoimalaitos on Suomen suurimpia uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden käyttäjiä energiantuotannossa. Pääpolttoaineet ovat hiilidioksidineutraaleja puuperäisiä polttoaineita kuten kuorta, biolietettä ja muita metsäteollisuuden sivuvirtoja. Valtaosa polttoaineesta tulee läheltä. Yli 90 prosenttia on peräisin UPM:n kuorimoilta. Lisäksi voimalaitokselle saadaan UPM Metsältä metsäpolttoainetta.

Kehitystyöllä varmistetaan luotettavaa, tehokasta ja joustavaa tuotantoa

Voimalaitoksen kesän vuosihuolloilla toteutetaan vuosittain pitkäjänteisesti ennakkosuunnitelmien mukaisia huoltotarpeita. Kymin Voimassa on lisäksi tehty kehitystyötä, joka on lisännyt energiatehokkuutta ja tuotannon joustavuutta sekä vähentänyt päästöjä entisestään.

20-vuotias Kymin Voiman biovoimalaitos UPM Kymin tehdasalueella Kouvolan Kuusankoskella. (Kuva: Hannu Vallas)