Laki vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista voimaan

29.12.2021

Laki vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista tulee voimaan ensi vuoden alussa. Laki on voimassa 31.12.2024 asti.

Nykyistä täyssähköisten henkilöautojen ja kaasukuorma-autojen hankintatukea sekä henkilöauton muuntotukea on mahdollista hakea vuosina 2022 ja 2023. Lisäksi tukea voi saada sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan vuosina 2022 ja 2023 sekä sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan vuonna 2022. Tukea voidaan myöntää, jos tuelle varattua määrärahaa on jäljellä.

Ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuilla on tarkoitus kannustaa sekä kotitalouksia että yrityksiä siirtymään fossiilisista polttoaineista vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, mikä vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Uutena hankitut sähkö- ja kaasuautot päätyvät myöhemmin käytettyjen autojen markkinoille, jolloin ne ovat entistä useampien saatavilla. Lisäksi tarkoituksena on vaikuttaa sähkö- ja kaasuajoneuvojen hankintakustannuksiin, jotta vähäpäästöisen ajoneuvon hankinta olisi mahdollista yhä useammalle ajoneuvon ostajalle.

Uudet tuet sekä nykyisten hankinta- ja muuntotukien jatkaminen ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta hallitus päätti toukokuussa 2021. Tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja pudottaa päästöt nollaan vuoteen 2045 mennessä. Kotimaan liikenteen päästöistä henkilöautojen osuus on noin 54 prosenttia ja paketti- ja kuorma-autojen noin 41 prosenttia.

Liikenne sähköistyy nopeasti. Esimerkiksi täyssähköautojen myynti on tänä vuonna vilkastunut ja uusia malleja tulee markkinoille. Vuonna 2021 ensirekisteröidyistä autoista lähes kolmannes on ollut täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä.

Kuusi tukea vähäpäästöisen henkilö-, paketti- ja kuorma-auton hankintaan

Lain mukaan voi hakea kuutta eri tukea:

 1. Nykyisen täyssähköisen henkilöauton hankintatuen jatkaminen
  Kuten nykyisin, tukea voidaan myöntää kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euroa maksavan täyssähköauton hankintaan 2 000 euroa. Tukea voivat hakea yksityiset henkilöt.
 2. Nykyisen henkilöauton muuntotuen jatkaminen
  Kuten nykyisin, tukea voidaan myöntää 200 euroa, kun bensiiniauto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi ja 1000 euroa, kun auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi.
 3. Uusi sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuki
  Sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuki on porrastetusti kokoon perustuen 2 000, 4 000 tai 6 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.
 4. Uusi kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuki
  Kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuki on 2 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.
 5. Uusi sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintatuki
  Sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintatuki on ajoneuvon kokoon perustuen 6 000–50 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.
 6. Nykyisen kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuen jatkaminen
  Tukea voidaan myöntää paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 2000, 4000 tai 6000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 14 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset. Nykyisin tuki on paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 5000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 12 000.

Tuen myöntämisestä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Täyssähköisen henkilöauton tukea haetaan hankinnan jälkeen. Pakettiauton ja kuorma-auton hankintatuen hakijan tulee toimittaa hakemus ennen ajoneuvon hankintaa Liikenne- ja viestintävirastolle.

Tukea voidaan myöntää, jos tuelle varattua määrärahaa on jäljellä.

Eduskunnan hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa on kuuden miljoonan euron määräraha hankinta- ja konversiotukiin. Lisäksi eduskunta päätti, että aiempina vuosina hankintatukiin varattujen määrärahojen käyttämättä jäänyt osuus voidaan käyttää vuonna 2022 uuden tukiohjelman mukaisiin menoihin.