Lämmitysremontti ajankohtainen yhä useammassa omakotitalossa

26.10.2021

Lähes 70 prosenttia omakotitaloasujista harkitsee vanhan lämmitysjärjestelmänsä uusimista lähivuosina, selviää Uponorin tekemästä tutkimuksesta. Remontti on monelle ajankohtainen, sillä vain reilu viidennes on uusinut koko lämmitysjärjestelmänsä 20 viime vuoden aikana.

Uponor ja Rakentaja.fi toteuttivat syyskuussa 2021 omakotitaloasukkaille suunnatun lämmitysremonttitutkimuksen, johon osallistui 565 vastaajaa ympäri Suomea. Vastaajista yli 80 prosenttia asuu yli 20 vuotta vanhassa omakotitalossa, ja tutkimuksessa keskityttiinkin pääasiassa heidän antamiinsa vastauksiin.

Lämmitysjärjestelmän nykyisen tilanteen ja remontin teettämisaikeiden lisäksi tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, mikä lämmitysjärjestelmässä olisi ensisijainen korjauskohde sekä mitkä olivat vastaajien mukaan suurimmat esteet remontin teettämiselle. Tuloksia myös verrattiin vuosina 2016–2020 tehtyjen vastaavien selvitysten tuloksiin.

Vain reilu viidennes vastaajista on uusinut koko lämmitysjärjestelmänsä 20 viime vuoden aikana. Miltei 40 prosenttia vastaajista kertoi, että heillä on käytössään alkuperäinen lämmitysjärjestelmä. Vajaa 40 prosenttia puolestaan oli korjannut alkuperäistä järjestelmää osittain.

Lämmitysremonttia suunnittelevien määrä on noussut selvästi aiempiin vuosiin verrattuna. Esimerkiksi viime vuonna 11 prosenttia vastaajista kertoi teettävänsä remontin lähiaikoina, nyt remonttia lähitulevaisuudessa suunnitteli 25 prosenttia vastaajista. Lisäksi reilu 40 prosenttia oli harkinnut remonttia, vaikkei aikonutkaan teettää sitä vuoden sisällä.

Yhä harvempi kertoi, ettei ollut lainkaan miettinyt remontin teettämistä. Viime vuonna miltei puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei remontti ole heille ajankohtainen, nyt samaa mieltä oli vajaa kolmannes.

Ylivoimaisesti tärkein syy remontin teettämiseen on liian paljon energiaa vievä ja kalliiksi tuleva vanha lämmitysjärjestelmä. Energiatehokkuus on yhä useammalle tärkeää: vuosina 2018–2019 vastaajista 40 prosenttia piti järjestelmäänsä liian paljon energiaa vievänä, viime ja tänä vuonna heidän osuutensa oli noussut jo yli puoleen vastaajista.

Neljännes vastaajista kertoi pelkäävänsä, että vanha järjestelmä rikkoutuu ja aiheuttaa vesivahingon. Hieman vajaa neljännes puolestaan totesi, ettei nykyinen järjestelmä toimi toivotulla tavalla.

Ensisijaisesti remontissa halutaan vaihtaa tai korjata lämmönlähde. Tätä harkitsevien määrä on viime vuodesta hieman noussut ja nyt lämmönlähteen vaihtamista mietti 43 prosenttia vastaajista.

Koko lämmitysjärjestelmän uusimista harkitsee yhä useampi. Viime vuonna vajaa viidennes vastaajista kertoi remontoivansa koko järjestelmän, nyt täydellistä remonttia harkitsi jo hieman yli neljännes vastaajista. Lämmönjakotavan korjaamista tai vaihtamista harkitsi reilu viidennes.

Vesikiertoiset patterit ovat edelleen toivottavimpana pidetty lämmönjakotapa yli 20 vuotta vanhoissa taloissa. Uudemmissa taloissa ylivoimaisesti suosituin lämmönjakotapa on vesikiertoinen lattialämmitys. Viidennes vastaajista piti sitä mieluisimpana lämmönjakotapana myös yli 20 vuotta vanhaan taloon.