Lidl istuttaa Suomeen 10 000 puuta

9.6.2020

Lidl ja 4H-liitto istuttavat Mikkelin joutomaille kymmenentuhatta tainta. Viiden hehtaarin Lidl-metsä sitoo yhden Lidl-myymälän rakentamisesta ja käytöstä syntyvät päästöt. Taimiteko on osa Lidlin ilmastotyötä, jonka päätavoite on tehdä Lidlin omasta toiminnasta hiilineutraalia vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Suomen hiilinielut kasvavat viidellä hehtaarilla, kun Mikkeliin Etelä-Savoon aletaan istuttaa uutta Lidl-metsää. Lidlin ja 4H-liiton yhteisessä Taimiteossa istutetaan 10 000 männyntainta. Taimet istutetaan Mikkeliin energiayhtiö Vapon entiselle suoalueelle.

- Hiilinielujen kasvattaminen on konkreettinen teko ilmaston hyväksi. Lidlissä ilmastotyömme ensisijainen työkalu on päästöjen leikkaaminen, mutta Taimiteko on erinomainen lisäkeino, sanoo Lidl Suomen vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen.

Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan Lidlin lahjoittamat taimet sitovat 43 vuodessa hiiltä noin 2 300 tonnin hiilidioksidipäästöjen verran. Määrä vastaa yhden myymälän rakentamisesta sekä energiankäytöstä syntyviä päästöjä. 

Taimiteossa taimia istuttavat pääosin yläkouluikäiset nuoret. Taimien hintaan on laskettu mukaan nuoren palkka, joka on 40 senttiä per istutettu taimi. Lidlin 10 000 tainta varten on palkattu 17 yläkouluikäistä nuorta Etelä-Savon alueelta.