Liikenne- ja viestintäministeriöön valtion kyberturvallisuusjohtajan virka

27.9.2022

Liikenne- ja viestintäministeriöön perustetaan pysyvä valtion kyberturvallisuusjohtajan virka. Valtioneuvosto hyväksyi 22.9.2022 liikenne- ja viestintäministeriötä koskevan asetusmuutoksen. Asetuksella säädetään valtion kyberturvallisuusjohtajan kelpoisuusvaatimuksista.

Suomen kyberturvallisuusstrategiassa vuonna 2019 tunnistettiin tarve kansallisen kyberturvallisuuden kokonaistilan parantamiselle. Strategian mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriöön perustettiin kyberturvallisuusjohtajan määräaikainen tehtävä koordinoimaan kyberturvallisuuden kansallista kehittämistä. 

Pysyvän viran perustamisen taustalla on turvallisuusympäristön nykyinen kehitys. Valtion kyberturvallisuusjohtajan tehtävä on laaja-alainen ja tukee kyberturvallisuuteen liittyvää valtioneuvostotason ennakointia, varautumista ja päätöksentekoa. Valtion kyberturvallisuusjohtaja koordinoi ja sovittaa yhteen kansallista kyberturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua ja varautumista, sekä toimii valtionjohdon neuvonantajana kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Tehtävän perustaminen ei muuta ministeriöiden ja toimivaltaisten viranomaisten kyberturvallisuuteen liittyviä vastuita ja toimivaltuuksia.

Valtion kyberturvallisuusjohtajan virka on tarkoitus täyttää 1.1.2023 lukien viiden vuoden määräajaksi.