Löytääkö 5G kodin tuotantolaitoksista? Yksityiset 5G-verkot kohentavat tehtaiden tuottavuutta

29.4.2020

Rittal sai 5G-taajuusluvan ensimmäisten joukossa ja haluaa ottaa käyttöön yksityisen 5G-lähiverkon mahdollisimman pikaisesti.

Paljon keskustelua ja koronakriisin myötä jopa salaliittoteorioita herättänyt 5G avaa huomattavan määrän uusia ovia palveluja tuottaville yrityksille. 5G voi nostaa esiin toistaiseksi tuntemattomia startup-yrityksiä, joiden bisnesideat ovat olleet toteuttamiskelvottomia aiemmilla tiedonsiirtotekniikoilla.

5G:n ennustetaan mullistavan erityisesti kuluttajille suunnattujen palvelujen tarjontaa, mutta perinteisille tuotantolaitoksille se tuo myös uuden, merkittävän mahdollisuuden: 5G:n avulla voi suurelle tehdasalueelle rakentaa yhtenäisen langattoman, esineitä paikantavan sisäverkon, jonka tiedonsiirtonopeus riittää digitalisaation tarpeisiin.

”Tehokas 5G-sisäverkko antaa yrityksille mahdollisuuden viedä digitalisaatiota entistä pidemmälle. Siinä missä kuluttajille se tuo esimerkiksi uusia AR- tai VR-palveluja, voivat tuotantopuolen prosessit kehittyä tehokkuudessa ja joustavuudessa täysin uudelle tasolle”, sanoo Rittalin kumppanuuspäällikkö Vesa Tarvainen.

5G-teknologian avulla dataa voidaan siirtää langattomasti 10 gigabitin sekuntinopeudella, mikä tarkoittaa satakertaista suorituskykyä nykyään käytössä olevaan LTE-standardiin verrattuna. 5G on tulevaisuuden teknologia, joka soveltuu sekä runsaasti kaistaa vaativien kuluttajapalvelujen että runsaasti dataa hyödyntävän teollisen tuotannon tiedonsiirtostandardiksi.

”Pelkkä tiedonsiirtonopeus ei riitä perustelemaan 5G:n olemassaoloa, vaan tarvitaan myös laadukkaita palveluja. Pitää muistaa, että myös tekstiviesti arvioitiin aluksi turhaksi keksinnöksi, mutta se loi mielettömän määrän sovellutuksia. 5G:n kanssa on hieman sama tilanne: on vaikea ennustaa, mitä kaikkea se meille tuo”, Tarvainen jatkaa.

Rittal sai 5G-taajuusluvan ensimmäisten joukossa

Teollisuus- ja konesali-infran valmistaja Rittal on yksi ensimmäisistä teollisista valmistajista, joka sai 5G-taajuusluvan. Yhtiö rakentaa yksityisen 5G-verkon Saksassa sijaitsevaan, tekoälyä ja robotiikkaa runsaasti hyödyntävään Haigerin tuotantolaitokseen.

”5G:n tarjoama suuri kaistanleveys, alhainen latenssi, reaaliaikaisuus ja korkea luotettavuus auttavat tuotantoprosessien kehittämisessä. Käytännössä 5G mahdollistaa antureihin, robotteihin ja muihin tehtaan komponentteihin kertyneen tiedon hyödyntämisen reuna- tai pilvipalvelinkeskuksessa entistä nopeammin ja tehokkaammin tuotannossa ja asiakaspalvelussa”, Tarvainen sanoo.

5G nopeuttaa ja yksinkertaistaa tuotantolaitoksen dataliikennettä, mikä mahdollistaa esimerkiksi videokuvan perusteella tehtävän varastomäärien vertailun tilaustietoihin tai ennaltaehkäisevän ylläpidon. Ensimmäiset 5G-tekniikkaa käyttävät pilottiprojektit tuotannon seurannassa ja analysoinnissa on jo valittu.

”Nykyään eri järjestelmien keräämät datamäärät ovat niin suuria, ettei kaikkea datamäärää kannata kuljettaa koko maailman läpi. 5G-tukiasemilla varustetut tehtaat eivät kierrätä dataa pilvessä, vaan hyödyntävät edge-ratkaisuja”, Tarvainen pohtii.

Edge-järjestelmien käyttö IoT-ratkaisujen tuottaman datan prosessoinnissa on kasvanut merkittävästi. 5G mahdollistaa yhä suurempien datamäärien käsittelyn aiempiin verkkoteknologioihin verrattuna, ja se tulee hyvin todennäköisesti lisäämään edge-järjestelmien käyttöä tuotantoympäristöissä. Yksi 5G:n etu on se, että se on käyttökelpoinen vaihtoehto lähes kaikissa langattomuutta edellyttävissä ratkaisuissa. 5G soveltuu niin yksinkertaisten työvälineiden ja robottien kuin autonomisten liikennejärjestelmien tietoliikenneyhteydeksi.


Rittalin Haigerin tehdas on tekoälyä ja robotiikkaa vahvasti hyödyntävä tuotantolaitos.