Maciej Mikulski Vaasan yliopiston energiatekniikan professoriksi

17.4.2023

Maciej Mikulski on aloittanut Vaasan yliopiston energiatekniikan professorina, pääalanaan polttomoottoritekniikka. Hänen mukaansa polttomoottorien aikakausi ei ole päättymässä, vaan pikemminkin saamassa uuden luvun. Polttoainejoustavuus ja uudet hiilineutraalit synteettiset polttoaineet tuovat moottoritutkimukseen lisää haasteita mutta myös aivan uusia mahdollisuuksia.

- Huolimatta siitä, mitä tiedotusvälineissä sanotaan, meillä ei tule olemaan yhtä ainoaa energiamuotoa. Tulevaisuus tulee olemaan monipuolinen. Maakaasu on edelleen vahva tutkimuskohde, mutta tietysti myös nämä mustat hevoset, joista kaikki puhuvat, eli vety, metanoli ja ammoniakki, Mikulski sanoo.

Euroopan komissio on ajanut voimakkaasti sähköautoja ja polttomoottorikieltoa, mutta kertoi maaliskuun lopulla sallivansa polttomoottoriautot vuoden 2035 jälkeenkin, kunhan niissä käytetään synteettisiä polttoaineita. Hankalammin sähköistettävälle raskaalle liikenteelle ja työkoneille polttomoottorikieltoa ei olisi tullut, mutta niitäkin koskevat tiukentuvat EU:n päästömääräykset.  Myös laivaliikenteessä purjehditaan kohti vähähiilisyyttä ja kehitetään synteettisillä polttoaineilla toimivia moottoreita.

Mikulskin mukaan uusien polttoaineiden polttaminen on monissa tapauksissa vaativampaa kuin perinteisten. Ne pakottavat alan muokkaamaan aiempia polttomoottoreihin liittyviä teknisiä ratkaisuja.

- Meillä on nyt mahdollisuus miettiä uudelleen aiemmat valinnat ja tehdä polttomoottorista paljon parempi voimansiirrin kuin se on tähän mennessä ollut.

Professoriksi nimitetty Mikulski on työskennellyt aiemmin Vaasan yliopistossa polttomoottoriratkaisujen apulaisprofessorina. Hänet valittiin neljä vuotta sitten yliopiston Tenure track -vakinaistamispolulle, jota pitkin voi edetä säännöllisten arviointien kautta professorin tehtävään.  

Mikulski kertoo, että hänen päätavoitteensa on ollut edistää modernia polttomoottoritutkimusta Vaasan yliopistossa syventämällä näkemystä moottorin yksittäisistä osajärjestelmistä ja kehittämällä polttomoottoreiden mallipohjaista ohjausarkkitehtuuria kohti itseoppivaa moottoria.

Hankerahoituksen avulla on pystytty tekemään uutta tutkimusta ja edistämään yliopiston VEBIC-laboratorioihin kuuluvien polttomoottori- ja polttoainelaboratorioiden tutkimustoimintaa.

Maciej Mikulski on syntynyt vuonna 1982 Puolan Dzialdowossa.              

Professori Maciej Mikulski Vaasan yliopiston polttomoottorilaboratoriossa. (Kuva: Riikka Kalmi / Vaasan yliopisto)