Markus Sovala Tilastokeskuksen pääjohtajaksi

12.2.2021

Valtioneuvosto on nimittänyt valtiotieteiden tohtori Markus Sovalan Tilastokeskuksen pääjohtajaksi. Sovala siirtyy tehtävään valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattorin tehtävästä.

Sovala työskentelee tällä hetkellä valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattorina. Tätä ennen Sovala on työskennellyt muun muassa muutosjohtajana Uudenmaan liitossa, valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkönä ja apulaisbudjettipäällikkönä, neuvonantajana Maailmanpankissa sekä ohjelmajohtajana kauppa- ja teollisuusministeriössä.

Tilastokeskus on valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävänä on yhdistää tieto tilastoiksi ja tietopalveluiksi kansalaisten, yritysten, julkishallinnon ja tutkimustoiminnan käyttöön. Tilastokeskus koordinoi kansallista tilastotointa sekä osallistuu ja koordinoi Suomen kansainvälistä tilastoyhteistyötä. 

Sovala nimitettiin tehtävään 1.3.2021 alkaen viiden vuoden määräajaksi.