Matinkylän uusi jääurheilukeskus on älykäs ja energiatehokas

24.3.2021

Siemens Osakeyhtiö on valittu Matinkylään rakenteilla olevan uuden jääurheilukeskuksen älyteknologiakumppaniksi. Älykäs kiinteistöhallintajärjestelmä varmistaa, että uudesta kolmikaukaloisesta jäähallista tulee turvallinen, energiatehokas ja käyttäjäystävällinen. Pilvipalveluun perustuvan ratkaisun avulla jäähallikiinteistö saa myös valmiudet toimia energiamarkkinoiden joustona.

- Suunnittelussa lähtökohtamme on ollut kestävä kehitys niin materiaalivalintojen kuin teknisen ratkaisunkin osalta. Lisäksi haluamme varmistaa optimaaliset olosuhteet eri käyttäjäryhmille. Älykäs kiinteistöhallintajärjestelmä on avainasemassa tavoitteidemme saavuttamisessa, sanoo Jari Nyberg jääurheilukeskuksen rakennuttavasta Espoon Jääurheilun Tuki ry: stä (EJUT ry).

Siemensin toimitukseen kuuluvat jäähallin rakennusautomaatio, paloilmoitinjärjestelmä, kameravalvonta, murtohälytysjärjestelmä ja kulunvalvontajärjestelmä sekä poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä. Eri järjestelmät liitetään samaan älykkääseen kiinteistönhallintajärjestelmään ja valvomoratkaisuun.

Järjestelmien integrointi varmistaa oikea-aikaisen ja häiriöttömän järjestelmien välisen tiedonsiirron sekä datan tehokkaan hyödyntämisen. Se nopeuttaa ongelmien havaitsemista ja auttaa ylläpitoa kohdistamaan toimenpiteet oikeaan aikaan ja juuri oikeisiin järjestelmiin. Tekoälypohjainen järjestelmien analytiikka mahdollistaa ongelmien havaitsemisen jo ennen niiden ilmenemistä, ja näin voidaan vähentää ennalta-arvaamattomia yllätyksiä. 

Järjestelmät ennakoivat ja mukauttavat olosuhteita käyttäjätarpeiden mukaan

Eri järjestelmien integraatio on kriittisessä roolissa, kun hallin olosuhteita mukautetaan kulloiseenkin käyttäjätarpeeseen. Jääntekojärjestelmästä kerätään esimerkiksi olosuhde- ja laatutietoa. Hallin olosuhteita voidaan optimoida ennakoivasti ja automaattisesti niin, että jää ja muut olosuhteet pysyvät hyvinä eri käyttäjäryhmille, eikä energiaa kulu hukkaan. 

Teknisessä suunnittelussa on kiinnitetty huomiota kustannustehokkuuteen. Talo- ja turvateknisten järjestelmien integraatio esimerkiksi ohjausten osalta vähentää kaapelointien ja alakeskusten määrä. Tämä vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin ja vähentää käytönaikaista huoltotarvetta. 

- Suunnittelussa on myös huomioitu järjestelmien keskinäinen ohjattavuus uudella tavalla: kaikki järjestelmät ovat käytettävissä yhden käyttöliittymän kautta. Tämä helpottaa ylläpidon ja huollon toimintaa, ja pienentää myös tietoturvaan liittyviä riskejä, Siemens Osakeyhtiön avainasiakkuuspäällikkö Mikko Aalto kertoo.

Uusinta tekniikka hyödyntävä ratkaisu mukautuu myös helposti muuttuviin tarpeisiin. Jääurheilukeskukseen tulee kolme eri lajeille sopivaa jääkaukaloa, tiloja kahvila- ja ravintolatoiminnalle sekä kokous- ja toimistotiloja. Tekniikan ohella on kiinnitetty huomiota erityisesti oheisharjoittelumahdollisuuksiin.

- Jääurheilussa oheisharjoittelu on entistä tärkeämpää. Jääurheilukeskukseen tuleekin muun muassa liikuntasali, kuntosaleja ja peilisaleja mahdollistamaan monipuolinen oheisharjoittelu eri käyttäjäryhmille. Suurin käyttäjäryhmä ovat lapset ja nuoret. Jotta harrastaminen olisi perheiden näkökulmasta mahdollisimman vaivatonta, tiloissa on panostettu myös varusteiden säilytystiloihin, kertoo Jari Nyberg.

Jääurheilukeskus liitetään virtuaalivoimalaitokseen

Jääurheilukeskus otetaan käyttöön syksyllä 2021. Tekninen ratkaisu mahdollistaa sen liittämisen virtuaalivoimalaitokseen eli osaksi energiamarkkinoita. Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun kautta jääurheilukeskus voi toimia energiamarkkinoiden kulutusjoustona, mikä mahdollistaa uudenlaisen tulovirran kiinteistölle. Virtuaalivoimalaitokseen kytkettyjen kiinteistöjen avulla pystytään kasvattamaan vihreän energian osuutta Suomessa.

- Siemens on osaava kumppani ja yhteistyö on sujunut hyvin. Järjestelmien monikäyttöisyys, käyttäjäystävällisyys ja laajennettavuus sekä nykyaikaiset ja kestävät energiaratkaisut ovat olleet lähtökohtina suunnittelussa. Esimerkiksi jääurheilukeskuksessa käytettävä sähkö on tuulisähköä, ja sinne tulee myös aurinkosähköä tuottava järjestelmä. Kiinteistön kytkeminen mukaan virtuaalivoimalaitokseen tuo myös mahdollisuuden ansaita energiamarkkinoilla ja pienentää näin hallin käyttäjien kustannuksia”, Nyberg kertoo.

- Sähkön kulutusjoustomarkkinaan osallistuminen on myös osoitus siitä, että Matinkylän jääurheilukeskuksessa kestävä kehitys on otettu tosissaan, Aalto sanoo.