Meluttomuutta merelle – meriliikenteeseen yhä hiljaisempia koneistoja

2.8.2022

Meriliikenteen melu häiritsee ympäristöä ja vähentää matkustusmukavuutta. Business Finland on myöntänyt rahoituksen Vaasan yliopiston Silent Engine -tutkimushankkeelle, jossa yliopiston VEBIC-tutkimusalustan laboratorioissa kehitetään meluttomia ja tärinättömiä merenkulun ratkaisuja yhdessä teollisuuden kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen koneteollisuuden sopeutumista alan tiukentuviin vaatimuksiin ja luoda samalla kestäviä ja kilpailukykyisiä koneistoja.

Silent Engine -hankkeen tavoitteena on kehittää uudet vaatimukset täyttäviä hiljaisia ja tärinättömiä innovaatioita tarkastelemalla ratkaisuja kokonaisvaltaisesti eikä yksittäisin askelin.

Kuva Vaasan yliopisto

- Esimerkiksi uusissa palamisteknologioissa äänen voimistuminen on suurempi päästöhaitta kuin pakokaasun koostumus, sanoo Vaasan yliopiston apulaisprofessori Maciej Mikulski. Hän toimii Silent Engine -hankkeen vastuullisena johtajana.

Vaasassa pyritään raivaamaan tämä este pois, mutta parantamaan myös tutkimuksen laatua yhdistämällä melu-, tärinä-, puhtaus- ja tehokkuusasiat samaan tutkimuskokonaisuuteen. 

Hankkeen päätutkija Vaasan yliopisto paneutuu kahteen moottorimeluun liittyvään ilmiöön: ilman mukana etenevään ääneen ja pakokaasumeluun. Yrityskumppaneista Wärtsilä ja Vibrol syventyvät värähtelyherätteiden tuottaman melun analysointiin ja vähentämiseen omissa hankkeissaan.