Meri-Lapissa merkittävää potentiaalia vetytaloudessa

20.9.2022

Rejlers toteutti Kemin Digipolis Oy:lle teknologiaselvityksen vetytalouden mahdollisuuksista Meri-Lapin alueella. Alueen infrastruktuuri, teollisuus ja logistiset yhteydet luovat hyvät edellytykset vetytalouden edistämiseen.

Vedyn mahdollisuudet Kemille -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että Meri-Lapin alue ja yrityskenttä saavat tietoa vetytaloudesta ja pääsevät hyödyntämään sen mahdollisuuksia ajoissa. Hankkeessa tehtiin erilliset selvitykset vedyn mahdollisuuksia teknologian ja logistiikan näkökulmista, ja lisäksi lähialueella toteutettavista kansainvälisistä vetyhankkeista. Rejlers vastasi Digipoliksen kumppanina teknologiaselvityksen osuudesta.

Teknologiaselvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva vedyn arvoketjun mahdollisuuksista alueella. Selvityksessä perehdyttiin muun muassa alueen infrastruktuuriin, teollisuuden toimijoihin ja prosesseihin, joissa vetyä voitaisiin hyödyntää. 

Selvitys kattoi lisäksi muun muassa vedyn tuotanto- ja valmistusteknologioita, vetytalouden turvallisuusnäkökulmia sekä vedystä valmistettujen synteettisten polttoaineiden ja tuotannossa syntyvien sivutuotteiden käyttökohteita. 

Teknologiaselvitys nosti esiin Meri-Lapin vahvan potentiaalin vetytalouden kehittämiselle. Alueen runsas teollisuus ja infrastruktuuri luovat valmiuksia vetyinvestoinneille. Lisäksi Meri-Lapista on lyhyt matka ja hyvät yhteydet Pohjois-Ruotsiin, missä vetytalouteen panostetaan voimakkaasti. Kemissä on myös pitkään tehty työtä kiertotalouden parissa, mikä tukee vetytalouden edistämistä.