NIB rahoittaa investointeja kaukolämpöön Seinäjoella

10.1.2023

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja energiayhtiö Seinäjoen Voima Oy (SEVO) ovat allekirjoittaneet 12 vuoden lainasopimuksen uusiutuvan energian tuotantoa ja varastointia varten Seinäjoella.

Sovitulla 20 miljoonan euron lainalla rahoitetaan SEVOn investoinnit uuteen biokaukolämpölaitokseen, kaukolämpöakkuun ja sähkölämmityskattilaan, joilla parannetaan toimitusvarmuutta ja optimoidaan yhtiön toimintaa. Yhdessä nämä investoinnit ovat rakentamassa tulevaisuuden joustavaa ja päästötöntä kaukolämmöntuotantojärjestelmää.

Uusien investointien myötä turpeen käyttö vähenee. Turpeesta biomassaan siirtyminen vähentää huomattavasti ilmaan pääseviä päästöjä. Oletetulla 150 GWh:n vuosituotannolla CO2-ekvivalenttipäästöt vähenevät arviolta 30 000 tonnia vuodessa uuden laitoksen ansiosta. Lisäksi uusi kaukolämpöakku ja sähkökattila vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuotannossa, mikä vähentää CO2-päästöjä arviolta vielä 45 000 tonnia vuodessa.

Nämä investoinnit monipuolistavat lämmönlähteitä ja lisäävät mahdollisuutta hyödyntää joustavasti polttoaineiden ja sähkön hintoja. Kun SEVO luopuu vaiheittain fossiilisista polttoaineista ja lisää uusiutuvien osuutta energiayhdistelmässään, se on vähemmän altis hintojen heilahtelulle ja sen tuotanto on taloudellisempaa.

Seinäjoen Voima Oy tuottaa lämpöä ja sähköä Seinäjoen noin 65 000 asukkaalle ja alueen yrityksille. Yhtiön omistaa sataprosenttisesti EPV Energia Oy.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella.