NIB rahoittaa tuulivoimapuistoa Närpiössä

8.11.2021

Pohjoismaiden investointipankki (NIB) ja suomalainen EPV Tuulivoima Oy ovat tehneet kymmenvuotisen sopimuksen 20 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitetaan Pohjanmaalle Närpiöön tulevan 103 MW:n maatuulivoimapuiston suunnittelua, rakentamista ja toimintaa.

Närpiön Norrskogenin tuulivoimapuistoon rakennetaan 17 tuuliturbiinia, joista kunkin kapasiteetti on 6 MW. Arvioitu vuosituotanto on noin 300 GWh. Tuulivoimapuiston rakennustyöt aloitettiin heinäkuussa 2021 ja tuulivoimapuiston sähköntuotannon on tarkoitus alkaa vuoden 2023 alkupuoliskolla.

EPV toimittaa noin 5 % kaikesta Suomessa vuosittain kulutettavasta sähköstä, josta 85,2 % tuotetaan päästöttömillä energianlähteillä. Projekti auttaa lainanottajaa saavuttamaan ilmastotavoitteensa hiilineutraalista sähkön- ja lämmöntuotannosta vuoteen 2030 mennessä.

EPV Tuulivoima on EPV Energia Oy:n kokonaan omistama yhtiö.  EPV Energia on yksi Suomen suurimpia teollisen mittakaavan tuulivoiman tuottajia. Tuulivoima on yhtiölle tärkeä energiantuotantomuoto. Vuonna 2020 jo noin 22,5 % EPV:n energiantuotannosta tuli tuulivoimasta. 

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella.