Nokia Säätiön tunnustuspalkinto Yrjö Neuvolle väitöskirjatutkijoiden koulutuksen kehittämisestä

29.11.2021

Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2021 tunnustuspalkinnon professori Yrjö Neuvolle väitöskirjatutkijoiden koulutuksen kehittämisestä. Säätiö antaa tunnustuksen ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä väitöskirjatutkijoiden ja vastavalmistuneiden tohtoreiden työllistämiseksi suomalaisten yritysten palveluksessa.

Suomalaisista yliopistoista valmistuu yli 1800 uutta tohtoria vuosittain. Verrattuna muihin maihin, kuten Ruotsiin, Saksaan ja Yhdysvaltoihin, Suomessa yritysmaailman palvelukseen työllistyy vähän tohtoreita. Tohtoreiden tuominen yrityselämän palvelukseen on tärkeää kilpailukyvyn kehittämiseksi ja tukemaan yritysten strategista uudistumista.

- Tohtoreita tarvitaan työelämän palvelukseen kasvavassa määrin. Erityisesti suomalaiset teknologia-alan yritykset, joiden joukkoon myös Nokia lukeutuu, tarvitsevat palvelukseensa huippuosaajia, jotka auttavat meitä innovoimaan ja uudistamaan tuotteitamme ja palveluitamme. Yrityselämän tiivis yhteistyö yliopistojen kanssa ja viimeisimmän tutkimustiedon tuominen yritysten käyttöön on ensiarvoisen tärkeää koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Palkinnolla haluamme osoittaa arvostuksemme professori Yrjö Neuvon tekemälle tärkeälle ja pitkäjänteiselle työlle tohtorien työllistämiseksi ja tohtoriopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseksi, sanoi Nokia Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Kauppinen.

 Yrjö Neuvon voidaan nähdä tehneen kolme työuraa. Kaksi ensimmäistä uraansa hän teki Tampereen teknillisen yliopiston palveluksessa digitaalisen signaalinkäsittelyn professorina sekä johtajana Nokia Oyj:n palveluksessa. Nokia Säätiö haluaa palkita Neuvon hänen kolmannen uransa saavutuksista professorina Aalto-yliopiston palveluksessa. Erityisesti hänen saavutuksistaan Nokia Säätiö haluaa nostaa esille Aalto-yliopistossa järjestetyn Bit Bang kurssin sekä PoDoCo (PostDocs for Companies) ohjelman.