Nuorille luotettavaa tietoa ja tukea elämän eri vaiheisiin

Nuorille luotettavaa tietoa ja tukea elämän eri vaiheisiin

1.12.2023

DigiFinland on julkaissut valtakunnallisen Omahelpperi-verkkopalvelun, joka kokoaa nuorille tarkoitetun terveyteen, hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyvän tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen. Palvelun tarkoituksena on tavoittaa apua tarvitsevat nuoret, pitää heidät avun piirissä sekä tukea ennaltaehkäisevästi eri elämäntilanteissa. Nuori voi luottaa, että Omahelpperi-sivustolle tuotettu sisältö on luotettavaa ja ammattilaisten kokoamaa.

Palvelusta löytyy laajasti tietoa ja tukea kaikille Suomessa asuville nuorille. Tämän lisäksi nuoret löytävät Omahelpperistä oman alueensa palveluita, silloin kun oma hyvinvointialue (tai Helsingin kaupunki) on ottanut palvelun käyttöön. Omahelpperi täydentää Perhekeskus-palvelukokonaisuutta, ja on osa kansallista Sähköistä perhekeskusta. 

Omahelpperistä on alusta asti kehitetty nuorten näköistä ja heitä kiinnostavaa palvelua. Omahelpperin kokonaisuus, esimerkiksi tekstit, sisällöt ja ulkoasu, on suunniteltu kohderyhmälle sopiviksi. Palvelun toimivuuteen mobiililaitteilla on kiinnitetty erityistä huomiota. Omahelpperiä on myös kehitysvaiheessa testattu yhdessä nuorten kanssa. Omahelpperin avulla nuori löytää itsenäisesti omaan elämäntilanteeseensa sopivaa tietoa ja apua. 

Omahelpperin sisältö on koottu kansallisessa yhteistyössä. Sisältö koostuu asiantuntijatiedosta ja nuorille suunnatuista hyvinvoinnin ja terveyden palveluista. Sisältöä ja palveluita on saatavilla esimerkiksi mielen ja kehon hyvinvoinnista, ihmissuhteista, opiskelusta, päihteistä ja kriiseistä. Omahelpperin kehitystyötä tehdään yhdessä kansallisten perhekeskustyön ammattilaisverkostojen kanssa. 

- On ollut tärkeää, että olemme saaneet Omahelpperin kehittämistyöhön mukaan kaikki tahot, jotka muutenkin osallistuvat nuorten perhekeskustyöhön. Omahelpperiä on kehitetty valtakunnallisesti yhdessä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, sivistystoimen, järjestöjen ja kansallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella on saatu rakennettua Omahelpperi nuorten arjen tueksi, korostaa DigiFinlandin kehityspäällikkö Hanna Manelius